สำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.) เปิดรับสมัครงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (บัดนี้ – 6 ก.ย.56)

Advertisement สำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.) เปิดรับสมัครงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 6 ก.ย.56 Advertisement คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com 1.ชื่อตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบภายใน  1 อัตรา อายุ ไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ปิดรับสมัคร เงินเดือน 9,580 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ซึ่งเมื่อรวมกับอัตราเงินเดือนแล้วจะได้รับ 15,000 บาท คุณวุฒิ ปริญญาตรี พาณิชยการ การจัดการ การบัญชี การบริหาร การเงิน เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สังกัด กลุ่มงานตรวจสอบภายใน  สำนักงานธนานุเคราะห์ กรุงเทพฯ 2.ชื่อตำแหน่ง นักวิเคราะห์และวางแผน 1 อัตรา อายุ ไม่ต่ำกว่า […]