(ด่วน!งานรัฐวิสาหกิจ)สำนักงานธนานุเคราะห์ รับสมัครงานวุฒิ ปวช.บัดนี้-17ก.พ.60

Advertisement สำนักงานธนานุเคราะห์ รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน ในตำแหน่งดังนี้ Advertisement 1. พนักงานพัสดุ เงินเดือน 10,150 บาท – ได้รับวุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. พนักงานช่างโยธา เงินเดือน 10,150 บาท – ได้รับวุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางช่างโยธา ช่างเขียนแบบ หรือทางอื่นที่คณะกรรมการเห็นว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ Advertisement ผู้สนใจสมัคร ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป อาคาร 8 ชั้น 4 สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 3-17 ก.พ.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม