เทศบาลเมืองตาก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 22 อัตรา

Advertisement Advertisement   เทศบาลเมืองตาก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-21 กันยายน 2564 เทศบาลเมืองตาก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 พนักงานจ้างตามภารกิจ 1. ผู้ช่วยครู สาขาวิชาสังคมศึกษา 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2. ผู้ช่วยครู สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 3. ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 1 อัตรา วุฒิ ปวช.ทุกสาขา หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่านี้ทุกสาขา 4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 5. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 6. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา […]