การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงาน 10 อัตรา (บัดนี้ – 28 ต.ค.56)

Advertisement การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครพนักงาน จำนวน 10 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 28 ตุลาคม 2556 Advertisement ชื่อตำแหน่ง พนักงานจัดการจราจร ระดับ 3 จำนวน 10 อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัคร Advertisement เพศหญิง ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และน้ำหนักไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ (มีวุฒิ ปวท ปวส.) ทุกสาขา สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันสมัคร อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเริ่มเปิดรับสมัคร มีความรู้เกี่ยวกับกฏหมายจราจรทางบก เป็นผู้มีบุคลิกดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง และสามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ สมัครงาน ได้ทางเว็บไซต์ตลอด 24 ชม. ตั้งแต่วันที่ […]