กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน 2 อัตรา

Advertisement   กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 กันยายน 2564 สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน เพื่อปฏิบัติงานสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาใดสาขาหนึ่งทางสังคมศาสตร์ การวางแผนวิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 2. พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาใดวิชาทางผังเมือง สังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ สังคมวิทยา คณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาศาสตร์กายภาพ ภูมิศาสตร์ วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และเศรษฐศาสตร์ ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่ www.dpt.go.th/lrfund ตั้งแต่วันที่ 15 […]

สำนักงาน ป.ป.ส. รับสมัครพนักงานกองทุน 7 อัตรา 9-19 ส.ค.64

  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รับสมัครพนักงานกองทุน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-19 สิงหาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1. ตำแหน่ง นิติกร 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขานิติศาสตร์ 2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา 3. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9-19 สิงหาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))