รมว.คมนาคม มีคำสั่งหยุดงานก่อสร้าง ในพื้นที่มีฝุ่นละอองเกินPM2.5

Advertisement   เมื่อวันที่ 14 ม.ค. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เผยว่า จากสถานการณ์ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล มีปริมาณเกินค่ามาตรฐานที่กำหนด จนเริ่มส่งผลต่อสุขภาพประชาชน กระทรวงคมนาคมได้ร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาและบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองดังกล่าวทันที ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เสนอ ดังนี้ 1. หน่วยงานที่มีโครงการก่อสร้าง เช่น การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)  การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ให้ผู้รับเหมาเข้มงวดเรื่องฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง ทำความสะอาดล้อรถขนดินและไส้กรองรถบรรทุก เพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง หยุดกิจกรรมการก่อสร้างที่ทําให้เกิดฝุ่นละอองชั่วคราวในวันที่มีค่า PM 2.5 เกินมาตรฐาน 2. พื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าให้ รฟม. ดูแลเครื่องจักร ให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด คืนพื้นผิวจราจรให้มากสุด โดยปิดช่องจราจรเฉพาะพื้นที่ก่อสร้างที่จำเป็น ไม่ให้ใช้เกาะกลางเป็นที่เก็บของ ล้างผิวจราจรตามแนวที่ก่อสร้างจนกว่าฝุ่นละอองจะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งประสานตำรวจจราจรพื้นที่ก่อสร้าง เพิ่มความคล่องตัวการจัดจราจร ทั้งนี้ รฟม. ได้สั่งการให้ผู้รับเหมาทุกรายปฏิบัติทันที 3. ให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กรมการขนส่งทางบก และบริษัท ขนส่ง จำกัด แจ้งผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ […]