คาดคนกรุงเทพเผชิญฝุ่นPM2.5 ถึงเดือน ก.พ. รัฐบาลมั่นใจรับมือได้

Advertisement   ข้อมูลจากรัฐบาลและกรมควบคุมมลพิษ ระบุตรงกันว่าสภาพปัญหาฝุ่นละอองในกรุงเทพฯและปริมณฑลจะมีอยู่จนถึงสิ้นเดือน ก.พ.นี้ ขณะที่นายฉัตรชัย สาลิกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ยืนยันว่านับจากนี้ไปรัฐบาลสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่า รัฐบาลรับทราบและติดตามปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 มาตั้งแต่เดือน ส.ค.2561 แต่การสื่อสารไปถึงประชาชนน้อย จึงกำชับให้กรมควบคุมมลพิษ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักประสานข้อมูลที่ถูกต้องและเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบมากขึ้น หลังพบว่ามีบางสื่อนำเสนอข้อมูลคลาดเคลื่อนกรณีค่าดัชนีชี้วัดคุณภาพอากาศ หรือ AQI สูงเกินไป แต่ยืนยันว่า ค่า PM 2.5 ขณะนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และใน 7 วันต่อจากนี้จะมีความกดอากาศต่ำจากจีนแผ่ลงมา ทำให้ฝุ่นละอองหนาแน่นเหมือนที่ผ่านมา แต่เชื่อว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ “จากนี้ไปอีก 7 วันข้างหน้าจะมีความกดอากาศจากจีนแผ่ลงมา มีผลทำให้ PM 2.5 อาจกระจายตัวได้ช้าลง โดยได้เตรียมแผนการดำเนินการรองรับไว้แล้ว ซึ่งอธิบดีกรมควบคุมมลพิษได้ยืนยันว่าจะสามารถควบคุม PM 2.5 ไว้ได้ เพราะมีมาตรการไปหลายเรื่องแล้ว” รองนายกรัฐมนตรี คาดการณ์ว่าสภาวะฝุ่นละอองจะอยู่ไปจนถึงเดือน ก.พ.นี้ ซึ่งเป็นปัญหาตามฤดูกาลเท่านั้น โดยเตรียมวางแผนระยะยาว ด้วยการปรับเปลี่ยนการใช้น้ำมันและลดการใช้เตาเผา ขณะที่กองทัพอากาศยังคงจัดเครื่องบินขึ้นโปรยละอองน้ำบริเวณเหนือพื้นที่สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต […]

รมว.คมนาคม มีคำสั่งหยุดงานก่อสร้าง ในพื้นที่มีฝุ่นละอองเกินPM2.5

  เมื่อวันที่ 14 ม.ค. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เผยว่า จากสถานการณ์ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล มีปริมาณเกินค่ามาตรฐานที่กำหนด จนเริ่มส่งผลต่อสุขภาพประชาชน กระทรวงคมนาคมได้ร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาและบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองดังกล่าวทันที ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เสนอ ดังนี้ 1. หน่วยงานที่มีโครงการก่อสร้าง เช่น การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)  การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ให้ผู้รับเหมาเข้มงวดเรื่องฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง ทำความสะอาดล้อรถขนดินและไส้กรองรถบรรทุก เพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง หยุดกิจกรรมการก่อสร้างที่ทําให้เกิดฝุ่นละอองชั่วคราวในวันที่มีค่า PM 2.5 เกินมาตรฐาน 2. พื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าให้ รฟม. ดูแลเครื่องจักร ให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด คืนพื้นผิวจราจรให้มากสุด โดยปิดช่องจราจรเฉพาะพื้นที่ก่อสร้างที่จำเป็น ไม่ให้ใช้เกาะกลางเป็นที่เก็บของ ล้างผิวจราจรตามแนวที่ก่อสร้างจนกว่าฝุ่นละอองจะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งประสานตำรวจจราจรพื้นที่ก่อสร้าง เพิ่มความคล่องตัวการจัดจราจร ทั้งนี้ รฟม. ได้สั่งการให้ผู้รับเหมาทุกรายปฏิบัติทันที 3. ให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กรมการขนส่งทางบก และบริษัท ขนส่ง จำกัด แจ้งผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ ให้ดูแลสมรรถนะรถ […]