เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงยกระดับ ผ้าไทย หัตถศิลป์ถิ่นอีสาน สู่สากล

Advertisement เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ จุดประกาย สร้างแรงบันดาลใจ ยกระดับ ผ้าไทยอีสาน สู่สากล เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ยกระดับผ้าไทยอีสาน- สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระกรุณาโปรดฯ ให้นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน เข้าเฝ้าฯ ถวายรายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและงานหัตถกรรมชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วังศุโขทัย เมื่อวันที่ 5 พ.ค.ที่ผ่านมา สืบเนื่องจาก ได้เสด็จไปทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ในงานสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา OTOP ณ หอประชุมจามจุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เมื่อวันที่ 14-15 พ.ย. 2563 โดย กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติฯ นำกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อ 42 ราย ใน […]