ชง สปสช. เพิ่ม “ผ้าอนามัย” เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบบัตรทอง

Advertisement วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นางสาวอาทิตยา อาษา ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการด้านบริการสุขภาพ สภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา สภาองค์กรของผู้บริโภค ร่วมกับเครือข่ายประชาชน 9 ด้าน และเครือข่ายผู้หญิงในระบบหลักประกันสุขภาพ เข้าร่วมเวทีรับฟังความเห็นระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับประเทศ Advertisement และเสนอให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพิ่มผ้าอนามัยเป็นสิทธิประโยชน์ด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือระบบบัตรทอง เพื่อให้ผู้มีประจำเดือนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่จำเป็นและมีคุณภาพต่อการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม “ผ้าอนามัยเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่จำเป็นสำหรับผู้มีประจำเดือน ดังนั้น จึงควรพิจารณาให้ผ้าอนามัยถูกบรรจุเป็นชุดสิทธิประโยชน์ในระบบบัตรทอง ซึ่งไม่เพียงช่วยยับยั้งและป้องกันความเจ็บป่วยที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้มีประจำเดือน แต่ยังช่วยลดรายจ่ายด้านการรักษาพยาบาลในระบบสาธารณสุขด้วย” นางสาวอาทิตยากล่าว Advertisement ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการด้านบริการสุขภาพ กล่าวถึงเหตุผลที่ควรทำให้ผ้าอนามัยเป็นผลิตภัณฑ์สุขอนามัยจำเป็นขั้นพื้นฐานของผู้มีประจำเดือนว่า การมีประจำเดือนไม่ใช่เรื่องปัจเจกบุคคล แต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมิติทางเศรษฐกิจและสังคม 3 ประการ ได้แก่ 1) ภาวะอนามัยเจริญพันธุ์ 2) ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความเท่าเทียมทางเพศ และ 3) ภาระค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน นอกจากนี้ จากการที่ผู้มีประจำเดือนไม่สามารถเข้าถึงผ้าอนามัยได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ เนื่องจากความขาดแคลนทางเศรษฐกิจ ยังทำให้เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและการติดเชื้อในช่องคลอด อาทิ โรคเชื้อรา […]

เขตบางขุนเทียนนำร่อง แจกผ้าอนามัยฟรีช่วย นร. 2พันคน

“มีเด็กต้องขาดเรียน เพราะไม่มีผ้าอนามัย” เขตบางขุนเทียนนำร่องนโยบาย “ชัชชาติ” แจกผ้าอนามัยฟรีให้ 16 โรงเรียนสังกัด กทม. ช่วยแบ่งเบาภาระนักเรียนกว่า 2,000 คน พร้อมผุดโมเดล เทศกิจแบ่งรางวัลนำจับคนขี่รถบนทางเท้า บริจาคซื้อผ้าอนามัยร่วมโครงการ มีเด็กต้องขาดเรียน เพราะไม่มีผ้าอนามัย งานวิจัยต่างประเทศบอกไว้แบบนั้น เมื่อลงพื้นที่สำรวจก็พบว่า นักเรียนในเขตกำลังเผชิญปัญหาเหมือนกัน เราจึงต้องทำอะไรสักอย่าง และต้องเริ่มทำมันวันนี้” นายพงษ์จักรินทร์ ถาวรพงษ์ ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน กทม. ให้สัมภาษณ์ไทยพีบีเอสออนไลน์หลังจากจัดพิธีเปิดตัวโครงการจัดหาผ้าอนามัยฟรีให้กับนักเรียน จำนวนกว่า 20,000 ชิ้น จากความร่วมมือกับภาคเอกชน เครือข่ายในพื้นที่ และ เจ้าหน้าที่เทศกิจ กทม. โดยจะนำผ้าอนามัยไปจัดวางในห้องน้ำของโรงเรียน ห้องพยาบาลเพื่อให้สะดวกในการใช้งาน นายพงษ์จักรินทร์ ระบุว่า จุดเริ่มต้นของโครงการนี้ เกิดจาก 1 ใน 214 นโยบายของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ว่าที่ผู้ว่าฯ กทม. คือโครงการนำร่องผ้าอนามัยฟรี เพื่อลดภาระผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนสังกัด กทม. และแก้ปัญหาความจนประจำเดือน (Period Poverty) ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันและสุขอนามัยของผู้มีประจำเดือน จากการศึกษาในบางประเทศ พบว่า […]

ผ้าอนามัยชนิดสอด ห้ามใช้เกิน 8 ชม.-ไข้สูงเฉียบพลัน รีบพบหมอ

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ให้ทำฉลากเตือน ผ้าอนามัยชนิดสอด ห้ามใช้เกิน 8 ชม.-ไข้สูงเฉียบพลัน รีบพบหมอ เมื่อวันที่ 21 มกราคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่องการแสดงคำเตือนที่ฉลาดของผ้าอนามัยชนิดสอด

อย. ยัน ผ้าอนามัยทุกชนิดจัดเป็นเครื่องสำอาง เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค

อย. แจงผ้าอนามัยทุกชนิด ทั้งแบบใช้ภายนอกและแบบสอด จัดเป็นเครื่องสำอางตาม พ.ร.บ. เครื่องสำอางมาโดยตลอด แต่เมื่อได้มีการปรับปรุง พ.ร.บ. เครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 ทำให้ผ้าอนามัยชนิดสอดไม่เข้าข่ายเป็นเครื่องสำอางจึงต้องมีการออกกฎกระทรวงกำหนดให้ผ้าอนามัยชนิดสอดเป็นเครื่องสำอาง เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค วันที่ 22 ก.ค.64 ภญ. สุภัทรา บุญเสริม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข และรักษาการรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่กฎกระทรวงกำหนดให้ผ้าอนามัยชนิดสอดจัดเป็นเครื่องสำอาง โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอชี้แจงว่า ผ้าอนามัยทั้งแบบใช้ภายนอกและชนิดสอดถูกจัดเป็นเครื่องสำอางตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอางมาโดยตลอด ซึ่งเป็นไปตามคำนิยามของเครื่องสำอางที่เป็นวัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ทา ถู นวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบ หรือกระทำด้วยวิธีอื่นใดต่อส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายเพื่อความสะอาด ฯลฯ แต่เมื่อพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ ได้กำหนดนิยามของเครื่องสำอางให้ใช้เฉพาะภายนอกร่างกาย จึงทำให้ผ้าอนามัยชนิดสอดไม่เข้าข่ายเป็นเครื่องสำอาง เนื่องจากมีการสอดเข้าไปในร่างกาย ไม่สอดคล้องกับคำนิยามดังกล่าว แต่เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค กระทรวงสาธารณสุข โดย อย. จึงเห็นสมควรออกกฎกระทรวงให้ผ้าอนามัยชนิดสอดเป็นเครื่องสำอางดังเดิม […]