ผ้าอนามัยชนิดสอด ห้ามใช้เกิน 8 ชม.-ไข้สูงเฉียบพลัน รีบพบหมอ

Advertisement ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ให้ทำฉลากเตือน ผ้าอนามัยชนิดสอด ห้ามใช้เกิน 8 ชม.-ไข้สูงเฉียบพลัน รีบพบหมอ เมื่อวันที่ 21 มกราคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่องการแสดงคำเตือนที่ฉลาดของผ้าอนามัยชนิดสอด Advertisement Advertisement