สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครสอบบรรจุ ขรก.13อัตรา บัดนี้-3มิ.ย.64

Advertisement Advertisement   สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 13 อัตรา ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ.  Advertisement ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. เศรษฐกรปฏิบัติการ  2 อัตรา วุฒิ ป.โท 2. เศรษฐกรปฏิบัติการ จำนวน 9 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 3. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 4. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สมัครทางเว็บไซต์ : https://pdmo.thaijobjob.com บัดนี้-3มิ.ย.64 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สนง.นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติฯ เปิดสอบรับราชการ วุฒิ ป.ตรี รับสมัคร29ส.ค.-16ก.ย.59

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท โดยผู้สมัครต้องจบ ป.ตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, รัฐศาสตร์, บริหารรัฐกิจ, รัฐประศาสนศาสตร์ และสอบผ่าน ก.พ. ระดับ ป.ตรี ขึ้นไป เปิดรับสมัคร 29 ส.ค.-2 ก.ย.59 ทางเว็บไซต์ http://onep.job.thai.com หัวข้อ "รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ" คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม

(สมัครออนไลน์) กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ปวท./อนุปริญญา/ป.ตรี

กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่อไปนี้ 1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา  เงินเดือน 15,000-16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะ – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์  – สอบผ่าน ก.พ. ระดับ ป.ตรี หรือสูงกว่า 2. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 3 อัตรา เงินเดือน 11,500-12,650 บาท หรือ 10,840-11,930 บาท คุณสมบัติเฉพาะ  – ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี/ปวท./อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ม.6 หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางอิเล็กทรอนิกส์  – สอบผ่าน ก.พ. ระดับ ปวท./ปวส./อนุปริญญา หรือสูงกว่า […]

สคร.เปิดสอบเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน15,000 รับสมัคร12ก.ค.-4ส.ค.59

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือเป็นไปตามที่ ก.พ. กำหนด คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ – สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรี 2. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือเป็นไปตามที่ ก.พ. กำหนด คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ และสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา – สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก […]

(รับเยอะ 1,041 อัตรา) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบแข่งขันเข้ารับราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ, เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน, เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (อายุรเวท), และเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน) รายละเอียดดังนี้   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 314 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ – สอบผ่าน ก.พ. ระดับ ป.ตรี หรือสูงกว่า 2. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 326 อัตรา เงินเดือน 10,840-12,650 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวส. ทางสาธารณสุขศาสตร์, ประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข 3. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (อายุรเวท) 54 อัตรา เงินเดือน 10,840-12,650 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวส. ทางการแพทย์แผนไทย 4. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน) 347 อัตรา เงินเดือน 10,840-12,650 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ปวส. ทางเวชกิจฉุกเฉิน […]

(รับ200อัตรา!!!) กรมการปกครอง เปิดสอบเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ2559 วุฒิ ปวส.

กรมการปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง  1. เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน พื้นที่ทั่วไป 2. เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เงินเดือนที่จะได้รับ 11,500-12,650 บาท จำนวนอัตราว่างสำหรับการบรรจุและแต่งตั้ง 1. พื้นที่ทั่วไป 160 อัตรา 2. พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จ.ยะลา จ.ปัตตานี จ.นราธิวาส จ.สตูล และ จ.สงขลา เฉพาะ อ.เทพา อ.สะบ้าย้อย อ.นาทวี และ อ.จะนะ) 40 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ 2. สอบผ่าน ก.พ. ระดับ ปวส. ภายในวันปิดรับสมัคร คือ ในวันที่ 17 มิ.ย.59  รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต […]

สอน. เปิดสอบนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการและนักวิชาการเงินฯปฏิบัติการ ป.ตรี เงินเดือน15,000

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดสอบแข่งขันเข้ารับราชการ รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ 1) ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาวิชานิติศาสตร์ 2) สอบผ่าน ก.พ. ระดับ ป.ตรี ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) 1) ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  2) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  3) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549  4) ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e – market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  5) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  6) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  7) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  >>>คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ<<< 2. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ […]

สภาพัฒน์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวส. 6 อัตรา!!

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ 1. นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวส. ในสาขาวิจิตรศิลป์ หรือสาขาวิชาการออกแบบ, ไม่ต้องผ่าน ก.พ.  รับสมัครวันที่ 12-27 พ.ค.59 2. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 3 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ปวส. ในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป หรือบริหารธุรกิจ – ผ่าน ก.พ. ระดับ ปวส. 3. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ปวส. ในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป หรือบริหารธุรกิจ – ผ่าน ก.พ. […]

กรมโยธาธิการฯ รับสมัครนักวิเคราะห์ผังเมือง วุฒิ ป.โท และเจ้าพนักงานการเงินฯ วุฒิ ปวส.

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 17,500-19,250 บาท ประเภท วิชาการ ระดับปฏิบัติการ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1) ป.โท สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์ ทางสังคมวิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 2) ผ่าน ก.พ. ระดับ ป.โท >>>คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม ตำแหน่งนักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ<<< 2.  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 1 อัตรา เงินเดือน 11,500-12,650 บาท ประเภท ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1) ปวส. ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 2) ผ่าน ก.พ. ระดับ ปวส. >>>คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน<<< สมัครทางเว็บไซต์ http://job.dpt.go.th หรือ http://www.dpt.go.th หัวข้อ […]

1 2 3