กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ป.ตรี ผ่าน ก.พ.ภาค ก 7อัตรา สมัครออนไลน์18ก.พ.-12มี.ค.62

Advertisement   Advertisement   กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 7 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท Advertisement คุณสมบัติเฉพาะ : ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรี เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://dft.thaijobjob.com ภายในวันที่ 18 ก.พ.-12 มี.ค.62 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร)) 

(10อัตรา) กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดสอบเข้ารับราชการ เงินเดือน15,000 รับสมัคร5-23ก.ย.59

กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ 10 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติ – วุฒิ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ – สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรี ขึ้นไป ผู้สนใจ ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องศูนย์สุขภาพ (ห้องกระเบื้อง) ชั้นดาดฟ้า อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 5-23 ก.ย.59 ในวันราชการ ภาคเช้า 9.00-12.00 น. ภาคบ่าย 13.00-16.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มสรรหาบรรจุแต่งตั้ง ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร.0 2202 4009 และ 0 2202 4012 คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม

(ป.ตรีทุกสาขา) กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดสอบเข้ารับราชการ รับสมัคร29ส.ค.-21ก.ย.59

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา และผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรี ขึ้นไป เงินเดือน 15,000-16,500 บาท เปิดรับสมัคร 29 ส.ค.-21 ก.ย.59 ผู้สนใจสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า 9.00-12.00 น. ภาคบ่าย 13.00-16.00 น.) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0 22017072-7077 คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม

(71อัตรา!!) กรมที่ดินเปิดสอบข้าราชการ วุฒิ ปวท./ปวส./ป.ตรี เงินเดือน10,840-16,500

กรมที่ดินเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 71 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 – 23 มิถุนายน 2559 รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ หรือทางภูมิศาสตร์ และ  (2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. 2. ตำแหน่ง วิศวกรรังวัดปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 7 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสำรวจ ทางวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือทางวิศวกรรมโยธา […]

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน วุฒิ ปวส.

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา – กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปฏิบัติศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.เลย 1 อัตรา – กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปฏิบัตินิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จ.พังงา 1 อัตรา เงินเดือน 11,500-12,650 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ปวส. ในสาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร – สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก วุฒิ ปวส. สมัครผ่านเว็บไซต์ http://www.job.dsdw.go.th หัวข้อ "รับสัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน" ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. – 7 มิ.ย.59 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ >>>คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม<<<