รอทางการไม่ไหว!! ผู้ใหญ่บ้านหญิง นำชาวบ้านสร้างถนนเอง หลังรองบประมาณรัฐ36ปี!!

Advertisement   เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 14 มกราคม นางยวนใจ สลับศรี อายุ 53 ปี ผู้ใหญ่บ้านคำเกิดใน หมู่ 4 ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร นำชาวบ้านกว่า 20 คน ปรับหน้าดินเพื่อทำถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างทางเชื่อมหมู่บ้าน หลังจากที่ร้องของบประมาณจากภาครัฐตั้งแต่ปี 2525 แต่ไม่เคยมีหน่วยงานเกี่ยวข้องเข้ามาดูแล นางยวนใจ กล่าวว่าเงินที่ใช้ทำถนน มาจากการบริจาคของชาวบ้านคำเกิดใน โดยใช้งบประมาณจำนวน 15,000 บาท เหตุผลที่ทางชาวบ้านทำถนนเองนั้น เนื่องจาก เคยทำเรื่องของบประมาณตั้งแต่ปี 2525 หรือตลอด 36 ปีที่ผ่านมา ต่อหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานไปแล้ว แต่ไม่สามารถมาทำให้ได้ หลังหน่วยงานรัฐให้เหตุผลว่า จุดที่จะทำถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านด้วยกันนั้น มีระยะทางสั้นเกินไป อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านยืนยันว่า มีคนใช้เส้นดังกล่าว 2,000 คนต่อเดือน ส่วนขนาดของถนน กว้าง 8 เมตร ยาว 15 […]