จีนเล็งใช้นโยบาย ‘ให้คะแนนมารยาทผู้โดยสาร’ พิจารณาในการอนุญาตให้ขึ้นรถไฟความเร็วสูง-เครื่องบิน ป้องกันปัญหาพฤติกรรมแย่ของผู้โดยสาร!!

Advertisement   ทางการจีนกำลังเล็งเอานโยบาย 'การให้คะแนนมารยาท' มาพิจารณาในการอนุญาตให้ใช้บริการรถไฟความเร็วสูง และเครื่องบิน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องความประพฤติแย่ของผู้โดยสาร เมื่อวันที่ 17 มีนาคมที่ผ่านมา เว็บไซต์ SCMP TODAY ของฮ่องกงระบุถึงเรื่องดังกล่าวโดยอ้างอิงมาจากเว็บไซต์ของหน่วยงานคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน ซึ่งระบุเอาไว้ว่าจะมีการหักคะแนนความประพฤติของประชากรที่มีพฤติกรรมแย่ทั้งพนักงานที่ไม่ยอมจ่ายค่าปรับ หรือค่าประกันสังคม รวมไปถึงบุคคลที่เคยสร้างปัญหาให้กับระบบการคมนาคมทั้งคนที่เผยแพร่ข้อมูลที่ผิดพลาดเกี่ยวกับการก่อการร้ายที่จะนำไปสู่ปัญหาบนไฟลท์บิน, คนที่สร้างปัญหาบนเครื่องบิน, คนที่ใช้ตั๋วหมดอายุ หรือสูบบุหรี่บนพื้นที่ห้ามสูบบนเครื่องบินและรถไฟ ทั้งหมดจะถูกสั่งห้ามไม่ให้ใช้บริการรถไฟความเร็วสูงและเครื่องบิน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆ ในระหว่างการเดินทาง มาตรการดังกล่าวจะกำหนดใช้งานในวันที่ 1 พฤษภาคมที่จะถึงนี้ คณะกรรมการการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน ระบุเอาไว้ว่าประกาศข้างต้นนี้เป็นนโยบายของนาย สี จิ้น ผิง เพื่อสร้างระบบความน่าเชื่อถือทางสังคมบนพื้นฐานแนวคิด "ผิดครั้งเดียว ถูกจำกัดตลอดไป" นอกจากนี้จีนยังวางแผนเอาไว้ว่าจะสร้างระบบที่ทำให้รัฐบาลสามารถแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของประชาชน และข้อมูลบทลงโทษต่างๆ เพื่อให้คะแนนมารยาทและความประพฤติของผู้คน แต่ดูเหมือนว่าจะมีสัญญาณบ่งบอกว่าทางการจีนได้นำระบบให้คะแนนมารยาท มาเป็นตัวชี้วัดในการใช้บริการการขนส่งภายในประเทศอย่างลับๆ มาตั้งแต่ปีที่แล้ว จากรายงานของศาลสูงสุดของประเทศจีนก็ได้ระบุเอาไว้ว่ามีประชากรชาวจีนมากกว่า 6.15 ล้านคนที่ถูกแบนไม่ให้ใช้บริการเครื่องบินเพราะมีพฤติกรรมไม่ดี ที่มา : scmp, reuters, catdumb