สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการรักษาความปลอดภัยฯ (26 ก.ค. – 1 ส.ค.56)

Advertisement สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ด้านการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการท่า (26 ก.ค. – 1 ส.ค.56)   อัตราเงินเดือน :     [highlight]37,680 บาท[/highlight] จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง อายุไม่ต่ำกว่า 45 ปี ระดับการศึกษา :     – ปริญญาตรี – ปริญญาโท – ปริญญาเอก คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี  สำหรับวุฒิปริญญาตรี 12 ปี สำหรับวุฒิปริญญาโท และ 10 ปี สำหรับวุฒิปริญญาเอก หรือ 2. คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และได้รับประกาศนียบัตรสาขาที่ตรงกับความจำเป็นของลักษณะงาน โดยจะต้องมีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี […]