กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดสอบพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง (1 – 5 ก.ค. 2556)

Advertisement กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดสอบพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง  ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาองค์กรและสมรรถนะบุคลากร และตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสาธารณภัยและการพัฒนาเครือข่าย (1 – 5 ก.ค. 2556) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สมัครงานราชการ อัตราเงินเดือน : – บาท ประเภท : ประเภททั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาองค์กรและสมรรถนะบุคลากร  2 อัตรา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสาธารณภัยและการพัฒนาเครือข่าย 3 อัตรา ระดับการศึกษา : – ปริญญาตรี – มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่รับสมัคร ไม่น้อยกว่า 15 ปี อายุไม่ต่ำกว่า 45 ปี (นับวันถึงปิดรับสมัคร) สมัครด้วยตนเอง : ได้ที่กลุ่มงานสรรหาบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ อาคา 33 ชั้น 3 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เลขที่ 3/12 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิน […]