กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา (21-27 พ.ย.56)

Advertisement กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21-27 พ.ย.56 ชื่อตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน อัตราเงินเดือน : 37,680 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้จะสมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในงานที่จะต้องปฏิบัติเกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี หรือปริญญาโท 12 ปี หรือปริญญาเอก 10 ปี ปฏิบัติงานที่ กรุงเทพฯ และเชียงราย สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้งกองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถ.มิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ ค่าสมัครสอบ 200 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 […]