องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับสมัครผู้อำนวยการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

Advertisement   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจส่งเสริมพัฒนาสวนป่าเศรษฐกิจแล อุตสาหกรรมไม้ ตลอดจนดำเนินการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และอนุรักษ์บริบาลช้างไทย รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ อ.อ.ป. วุฒิ ป.โท ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 – วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 สอบถามรายละเอียด ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เลขที่ 76 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100 โทร. 0 2282 4617 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือดาวน์โหลดที่ www.fio.co.th รายละเอียด : http://www.fio.co.th/fioWebdoc64/j640709-info.pdf ใบสมัคร : http://www.fio.co.th/fioWebdoc64/j640709-app.pdf ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))