องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคล 4 อัตรา

Advertisement   องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคล 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-27 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา การจ้างเหมาบริการบุคคลเป็นผู้สอนเฉพาะทาง (โค้ช) วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา ประเภทกีฬาวอลเลย์บอล ประเภทกีฬาฟุตซอล และประเภทกีฬาฟุตบอลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1. ผู้สอนเฉพาะทาง (โค้ช) ประเภทกีฬาวอลเลย์บอล 1 อัตรา 2 ผู้สอนเฉพาะทาง (โค้ช) ประเภทกีฬาฟุตซอล 1 อัตรา 3 ผู้สอนเฉพาะทาง (โค้ช) ประเภทกีฬาฟุตบอล 2 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ สามารถขอรับใบสมัครและยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 23-27 สิงหาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))