แต่งตั้ง ผู้ว่าฯ ปทุมธานี นั่งเก้าอี้รองปลัด ขยับผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์ เป็นผู้ว่าฯ ปทุมธานี

Advertisement เปิดรายชื่อโยกย้าย 28 ตำแหน่ง ครม. เคาะแต่งตั้ง ไชยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าฯ ปทุมธานี นั่งเก้าอี้รองปลัดกระทรวงมหาดไทย โยก ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าฯ หมูป่า มาเป็นผู้ว่าฯ ปทุมธานี วันที่ 3 สิงหาคม 2564 สำนักข่าวไทย รายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีความเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทย เสนอรายชื่อการแต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง จำนวน 28 ตำแหน่ง โดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป สำหรับ 28 ตำแหน่งที่มีการแต่งตั้งโยกย้าย ประกอบด้วย 1. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงมหาดไทย 2. นายไชยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 3. นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ […]