ถอดแนวคิด “ผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์” ผู้ว่าฯใจป้ำ จองวัคซีนให้คนลำปางเอง ไม่ต้องต่อคิว

Advertisement กรณีศึกษา การจองฉีดวัคซีนโควิด-19 เฟสแรก ภายใต้การบริหารจัดการของผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ทำให้นึกถึงคำกล่าวที่ว่า “รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง” ในตำราพิชัยสงครามซุนวู ที่มีการนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ จนประสบความสำเร็จ “รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง” มีที่มาจากตำราพิชัยสงครามซุนวู (The Art of War) ที่อายุกว่า 2,600 ปี แต่ก็มีการนำมาประยุกต์ใช้จนถึงทุกวันนี้ SPRINGNEWS ได้สัมภาษณ์ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าฯ ลำปาง อย่างเจาะลึกจากกรณีที่ลำปาง มียอดผู้จองวัคซีนโควิด-19 สูงเป็นอันดับ 2 ของประเทศ (แต่ถ้าเทียบเป็นอัตราส่วน ลำปางมียอดจองฉีดวัคซีนมากที่สุด) โดยผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์ ได้เน้นถึงความรู้ ความเข้าใจในด้านต่างๆ เมื่อนำมาประมวลผล และปรับวิธีการ วางกลยุทธ์ ก็ประสบความสำเร็จได้ในที่สุด ทำให้คำกล่าวว่าที่ว่า “รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง” ลอยขึ้นมาในหลายครั้งๆ ระหว่างการสัมภาษณ์ เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้ […]