ข่าวดีผู้ประกันตน!! สนช.เห็นชอบคืนสิทธิประกันสังคม ให้ผู้ประกันตนตามมาตรา39

Advertisement   ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ ตามมาตรา 39 ที่สิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตน เพราะขาดส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกัน หรือส่งเงินสมทบไม่ครบ 9 เดือน ในระยะเวลา 12 เดือน มีโอกาสจะกลับเข้ามารับสิทธิประกันสังคมอีกครั้ง ตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว ที่ต้องการให้สำนักงานประกันสังคม เดินหน้าช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ต้องการกลับมารับสิทธิประกันสังคม สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนตามมาตรา39 ได้รับมี 6 กรณี คือ เจ็บป่วย ทุพพลภาพ คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และเสียชีวิต ตามกฎหมายผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จะสิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนก็ต่อเมื่อเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี้ 1. เสียชีวิต 2. กลับเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 3. ลาออก  4. ไม่ส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกัน (สิ้นสภาพตั้งแต่เดือนแรกที่ไม่ส่งเงินสมทบ) 5. ส่งเงินสมทบไม่ครบ 9 เดือน ภายในระยะเวลา 12 […]