ผู้ประกันตน ม.39มีเฮ!! ประกันสังคมเล็งคืน’สิทธิประกันสังคม’ในเร็วๆ นี้!!

Advertisement   เมื่อวันที่ 18 มกราคม นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยความคืบหน้าการคืนสิทธิให้กับผู้ประกันตน มาตรา 39 ที่สิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนจากการขาดส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกัน และภายใน 12 เดือน กว่า 9.6 แสนคน ว่า ล่าสุดที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. … ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เสนอโดย พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลต่อที่ประชุม สนช. นพ.สุรเดชกล่าวว่า สำหรับเนื้อหาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ กำหนดให้ผู้ประกันตน ซึ่งความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงเนื่องจากขาดส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 เดือน หรือส่งเงินไม่ครบ จำนวนเป็นเวลา 9 เดือน ในระยะเวลา 12 เดือน ซึ่งทำให้ขาดจากการเป็นผู้ประกันตน และไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามที่กำหนดไว้ หากมีความประสงค์ที่จะกลับมาเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 จะต้องยื่นคำขอผ่าน […]