“ผู้ประกันตนมาตรา 40” เช็กด่วน 3 ทางเลือก ลดส่งเงินสมทบอีกนาน 6 เดือน

Advertisement “ผู้ประกันตนมาตรา 40” เช็กด่วน สำนักงารประกันสังคม ลดส่งเงินสมทบอีกนาน 6 เดือน ในอัตราใหม่ 3 ทางเลือก จ่ายน้อย แต่คุ้มครองนาน สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แจ้งข่าวดี สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 40 ซึ่งสำนักงานประกันสังคม ประกาศลดเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40 นาน 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน ส.ค. 2564–ม.ค. 2565 ในอัตราใหม่ 3 ทางเลือก ทางเลือกที่ 1 คุ้มครอง 3 กรณี ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย จากเดิมจ่ายในอัตรา 70 บาท/เดือน อัตราใหม่ลดเหลือ  42 บาท/เดือน ทางเลือกที่ 2  คุ้มครอง 4 กรณี ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ชราภาพ จากเดิมจ่ายในอัตรา 100 บาท/เดือน […]

เช็กขั้นตอน ปชช.15-60ปี-ม.40 สมัครสมาชิก กอช. รับเงินสมทบ1,200บาท/ปี

ผู้ประกันตน ม.40 เช็กขั้นตอน-เงื่อนไข การสมัครสมาชิกออมเงินกับ กอช. รับเงินสมทบสูงสุด 1,200 บาทต่อปี 26 กรกฎาคม 2564 กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เชิญชวนผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 หรือประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 15-60 ปี สมัครออมเงินหลังอายุ 60 ปี เพียงออมขั้นต่ำ 50 บาท สูงสุดไม่เกิน 13,200 บาทต่อปี ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางการออมเงินที่มีความยืดหยุ่นสูง เนื่องจากไม่ได้บังคับว่าจะต้องออมทุกเดือนหรือทุกปี คุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิสมัครสมาชิก สัญชาติไทย อายุ 15-60 ปี ไม่เป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม เป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 (1) สามารถสมัครได้ ไม่เป็นข้าราชการ หรือสมาชิก กบข. ไม่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีอาชีพอิสระ ไม่มีนายจ้าง หรือไม่มีอาชีพ สำหรับตัวอย่างอาชีพที่จะสมัคร กอช.ได้ เช่น เกษตรกร ค้าขาย แม่บ้าน เจ้าของร้าน […]