กกต. รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก วุฒิ ป.ตรี สาขานิติศาสตร์ บัดนี้- 31 พ.ค.64

Advertisement รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ประจำกรรมการการเลือกตั้ง 6 (ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ) ตั้งแต่บัดนี้ถึงถึง 31 พฤษภาคม 2564 รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ประจำกรรมการการเลือกตั้ง 6 (ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ) ด้วยฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง 6 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีความประสงค์ รับสมัครบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี สาขานิติศาสตร์ ค่าตอบแทน (พิจารณาต่อสัญญาทุก 6 เดือน) ค่าตอบแทน 25,000 บาท/เดือน การรับสมัคร ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 1. นางสาวอุษณารังสี รัตนวราหะ (ไก่) โทร 02-1425465 หรือ 085-5356245 2. นางสาวมณทิพย์ บุญปาลิต (ปุบปับ) โทร 02-1425469 หรือ 092-1596446 ทั้งนี้ สามารถยื่นใบสมัครได้ทาง E-mail : […]