คณะทันตแพทยฯ ม.มหิดล รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน27,030 บัดนี้เป็นต้นไป

Advertisement   Advertisement คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ 1 อัตรา เงินเดือน 27,030 บาท เปิดรับสมัครทางอีเมล์/ทางไปรษณีย์ หรือด้วยตนเอง บัดนี้เป็นต้นไป คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็มและใบสมัคร    Advertisement