สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการ 4 อัตรา

Advertisement Advertisement สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการ 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-30 กันยายน 2564 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดนครสวรรค์ Advertisement ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานประเภทที่ 1 ปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการเทียบเท่า ระดับ 2 ประจำสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดนครสวรรค์ 4 อัตรา วุฒิ ปวช./ป.ตรี สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดนครสวรรค์ เลขที่ 258/6 (ชั้น 2) ถนน สวรรค์วิถี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. […]