การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครผู้ช่วยบัญชี 3 อัตรา 7-10 มิ.ย.64

Advertisement การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยบัญชี (PEA Shop) ประจำปี 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยบัญชี (PEA Shop) สัญญาจ้าง 2 ปี ประจำปี 2564 โดยมีอัตรารับสมัครในเขตพื้นที่ปฏิบัติงานในสังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา จำนวน 3 อัตรา ตามรายละเอียด ดังเอกสารแนบด้านล่างนี้ Advertisement ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ผู้ช่วยบัญชี (PEA SHOP) 3 อัตรา 1.ศูนย์บริการลูกค้า (PEA Shop) สถานีไฟฟ้าหาดใหญ่ 4 สาขาคอหงส์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอหาดใหญ่ ชั้น 1 2.ศูนย์บริการลูกค้า (PEA Shop) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง ชั้น […]