(สมัครออนไลน์/ทางไปรษณีย์ได้)คณะทันตแพทยฯ ม.มหิดล รับสมัครผู้ช่วยทันตแพทย์ บัดนี้-4พ.ค.60

  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ 2 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : คุณวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ อายุไม่เกิน 35 ปี เปิดรับสมัครบัดนี้-4 พ.ค.60 คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็มและใบสมัคร   

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล รับสมัครผู้ช่วยทันตแพทย์ บัดนี้-28มี.ค.60

  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี เงินเดือน 9,400 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท เปิดรับสมัครบัดนี้-28 มี.ค.60 คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็มและใบสมัคร     

(สมัครออนไลน์/ไปรษณีย์ได้)คณะทันตแพทยฯ ม.มหิดล รับสมัครผู้ช่วยทันตแพทย์ บัดนี้-31มี.ค.60

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท เปิดรับสมัครบัดนี้-31 มี.ค.60 คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็มและใบสมัคร      

โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 19,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : – ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค – ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค 2. นักจิตวิทยา 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี ในสาขาใดสาขาหนึ่งทางจิตวิทยาหรือจิตวิทยาคลินิก 3. ผู้ช่วยทันตกรรม 1 อัตรา ค่าตอบแทน : 11,280 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 4. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ค่าตอบแทน : 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : […]