กรมการขนส่งทางบก รับสมัครงานวุฒิ ปวส.เงินเดือน12,075 บัดนี้-4พ.ค.60

Advertisement   Advertisement กรมการขนส่งทางบก โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี รับสมัครผู้ช่วยช่างตรวจรถ (จ้างเหมาบริการ) 8 อัตรา เงินเดือน 12,075 บาท – ปฏิบัติงานที่สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี 3 อัตรา – ปฏิบัติงานที่สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี สาขาอำเภอบางละมุง 2 อัตรา – ปฏิบัติงานที่สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี สาขาอำเภอหนองใหญ่ 1 อัตรา – ปฏิบัติงานที่สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี สาขาอำเภอศรีราชา 2 อัตรา Advertisement คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวส.ในสาขาวิชาช่างยนต์ เทคนิคยานยนต์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่กรมการขนส่งทางบกเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี เลขที่ 147 หมู่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี ภายในวันที่ 28 เม.ย.-4 พ.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ […]