องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู รับสมัครพนักงาน 8 อัตรา 5-13พ.ค.64

Advertisement Advertisement   องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-13 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 6 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี 3. ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา Advertisement การรับสมัคร ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐาน ด้วยตนเอง ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัด ศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 5-13 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 […]