อบจ.เชียงราย รับสมัครครูอัตราจ้าง21อัตรา 25ก.ค.-5ส.ค.65

Advertisement Advertisement   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) ตำแหน่งผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) 21 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ Advertisement 1. สาขาวิชาเอกภาษาไทย 2 อัตรา 2. สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ 3 อัตรา 3. สาขาวิชาเอกฟิสิกส์ 1 อัตรา 4. สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา 5. สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ 4 อัตรา 6. สาขาวิชาเอกภาษาจีน 1 อัตรา 7. สาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น 1 อัตรา 8. สาขาวิชาเอกดนตรีหรือศิลปะ 2 อัตรา 9. สาขาวิชาเอกการงานอาชีพ 2 อัตรา 10. สาขาวิชาเอกพลศึกษา 1 อัตรา 11. […]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยครู 2 อัตรา

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-12 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) 1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) สาขาวิชาพลศึกษา 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบได้ขึ้นไป ทางสาขาวิชาพลศึกษา การสอน พลศึกษา วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา การฝึกและการจัดการ กีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา(การฝึกสอนกีฬา) การจัดการกีฬา หรือ ทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ 2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบได้ขึ้นไป ทางสาขาวิชา ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ วิธีการสอนภาษาอังกฤษ วรณคดี อังกฤษ ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ ภาษาอังกฤษขั้นสูง การสอน ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ […]

เทศบาลเมืองมุกดาหาร รับสมัครผู้ช่วยครู 8 อัตรา 5-13 ก.ค.64

  เทศบาลเมืองมุกดาหาร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-13 กรกฎาคม 2564 เทศบาลเมืองมุกดาหาร รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างในสังกัดสถานศึกษา ของเทศบาลเมืองมุกดาหาร ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดนิรมิต)  วุฒิ ป.ตรี พนักงานจ้างตามภารกิจ 1.1 ผู้ช่วยครู (กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกภาษาไทย)  1 อัตรา 1.2 ผู้ช่วยครู (กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์) 1 อัตรา 1.3 ผู้ช่วยครู (กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์) 1 อัตรา 1.4 ผู้ช่วยครู (กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ) 1 อัตรา 1.5 ผู้ช่วยครู (กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกปฐมวัย)  2 อัตรา 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคำสายทอง พนักงานจ้างตามภารกิจ – ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) 1 อัตรา 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบุญเรือง […]

อบจ.ระยอง รับสมัครพนักงานจ้าง76อัตรา 8-16มิ.ย.64

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำแหน่งที่รับสมัคร 1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 11 ตำแหน่ง รวม 62 อัตรา ประกอบด้วย ก. ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ จำนวน 7 ตำแหน่ง 50 อัตรา  1) ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาภาษาไทย 4 อัตรา ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 2 อัตรา ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาภาษาจีน 1 อัตรา ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น 1 อัตรา ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาชีววิทยา 1 อัตรา ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาฟิสิกส์ […]

อบต.ไสไทย รับสมัครคนงานรถขยะและผู้ช่วยครู(เอก/โทวิทย์, คณิต, ปฐมวัย) บัดนี้-17ต.ค.61

    องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จ.กระบี่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู 3 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี (เอก/โท คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ปฐมวัย) ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่ทำการ อบต.ไสไทย บ้านคลองหิน ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ ภายในวันที่ 8-17 ต.ค.61 ในวันและเวลาราชการ