ข่าวรอบสัปดาห์ : ครม.ทุ่ม1,700ล้าน ผลิตพยาบาลวิชาชีพ เฟส 2 เพิ่มจำนวนให้เพียงพอต่อประชากร

Advertisement   ทีมโฆษกรัฐบาล แถลง ครม.ไฟเขียว 1,700 ล้าน ผลิตพยาบาลวิชาชีพ เฟส 2 ปี 2563-2565 เพิ่มจำนวนเพียงพอต่อประชากร Advertisement 12 มี.ค.62 เวลา 14.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบโครงการขยายระยะเวลาเพิ่มการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษา สาขาวิชาจัดการพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2561-2565 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ วงเงินงบประมาณ 1759.48 ล้านบาท สำหรับโครงการระยะที่ 2 สำหรับผลิตพยาบาลวิชาชีพในอัตราเหมาจ่าย จำนวน 440,000 ต่อคน/หลักสูตร เพื่อพัฒนาสุขภาวะของประชาชน เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนพยาบาลของประเทศไทยมีมาอย่างต่อเนื่อง ทางรัฐบาลได้ผลิตพยาบาลเพิ่มภายใต้โครงการต่างๆ โดยสภาพยาบาลได้นำกรอบแนวคิดการศึกษาความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพที่ องค์การอนามัยโลกได้เสนอ พบว่า ในระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2559-2569 ประเทศไทยมีความต้องการพยาบาลอีก 190,000 คน […]

นายกฯเห็นชอบผลิตพยาบาลเพิ่ม5,268คน ในปี61-62 เล็งหามาตรการให้อยู่รพ.รัฐนานขึ้น

  นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา เห็นชอบโครงการขยายระยะเวลาการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ให้ดำเนินการปีการศึกษา 2561-2562 เพื่อผลิตพยาบาลเพิ่ม 5,268 คน พร้อมกำหนดมาตรการให้ผู้สำเร็จการศึกษาอยู่กับภาครัฐได้ยาวนานขึ้น และหาแนวทางในการร่วมผลิตกับภาคเอกชน     เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2561 โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม สรุปสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข ดังนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นและมีมติเกี่ยวกับโครงการขยายระยะเวลาการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (ปีการศึกษา 2561 – 2565) เพื่อพัฒนาสุขภาวะของประชาชนและตอบสนองยุทธศาสตร์ประเทศ ระยะที่ 1 (ปีการศึกษา 2561–2562) ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อผลิตพยาบาลวิชาชีพในระดับปริญญาตรีรองรับการขยายศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข โดยเห็นชอบให้ดำเนินการในปีการศึกษา 2561-2562 เพื่อผลิตพยาบาลเพิ่มจำนวน 5,268 คน […]