อยากรู้ก็ดูได้!! กสถ.เปิดระบบให้ค้นหาผลคะแนนการสอบบรรจุเป็น ขรก.ท้องถิ่นด้วยตนเองแล้ว!!!

Advertisement   Advertisement หลังจากที่ กสถ. ได้มีประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ไปแล้วนั้น  ซึ่งการขอทราบผลคะแนนสอบ แต่เดิมนั้น ผู้สมัครสอบที่ต้องการทราบผลคะแนนการสอบ สามารถดำเนินการได้ 2 วิธี คือ ​​​- ส่งหนังสือขอดูคะแนน โดยระบุชื่อ นามสกุล ตำแหน่งที่สมัครสอบ เลขประจำตัวสอบ กลุ่มภาค/เขตที่สมัครสอบ แบบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมซองจดหมายปิดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงตัว ไปที่มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20130 (วงเล็บมุมซองขอทราบผลคะแนนสอบท้องถิ่น) Advertisement – สอบถามทาง E-mail : [email protected] ล่าสุด! มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับอนุญาตจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561) ให้ดำเนินการเปิดระบบ "ค้นหาผลคะแนนสอบ" ได้ด้วยตนเองแล้ว เพียงผู้สมัครสอบเข้าสู่เว็บไซต์ […]