ฟิตเกินร้อย! ผบ.ทบ.นำ 5 เสือกองทัพบก ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (มีคลิป)

Advertisement   ผู้บัญชาการทหารบก ฟิต นำ 5 เสือกองทัพบก ร่วมทดสอบสมรรถภาพร่างกายของผู้บังคับระดับสูง ประจำปี 2562 และเป็นครั้งแรกที่เป็นการวิ่งเป็นหมู่คณะโดยร้องเพลงมาร์ชกองทัพบกด้วยสร้างความสตรองของทหาร   พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก นำ คณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบก ร่วมการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ที่ สนามกีฬา ภายในกองบัญชาการกองทัพบก โดยมี นายทหารระดับสูง จำนวน 78 นาย วัตถุประสงค์เพื่อให้การทดสอบเป็นมาตราฐานเดียวกัน ตามนโยบาย “Smart Soldiers Strong Army” ซึ่งเป็นการดำเนินการอย่างเข้มงวดจริงจัง เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับกำลังพล ในการดูแลและเสริมสร้างสมถรรภาพร่างกาย   อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และทำให้กองทัพบกมีความพร้อมรบในด้านกำลังพล อีกทั้งสามารถเป็นที่พึ่ง ของประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ การทดสอบในวันนี้ พลเอกอภิรัชต์ ผ่านเกณฑ์ ในสถานีแรกคือ การดันพื้น 42 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 70 และในสถานีลุกนั่งสามารถทำได้ 71 […]