ด่วน! อบจ.นนทบุรี รับสมัครนักการภารโรง34อัตรา บัดนี้-1มิ.ย.60

Advertisement   Advertisement   อบจ.นนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานจ้างในสถานศึกษาสังกัด อบจ.ชลบุรี ตำแหน่งคนงานทั่วไป (นักการภารโรง) 34 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : จบการศึกษาภาคบังคับ หรือเทียบเท่าขึ้นไป Advertisement ระยะเวลาจ้าง : คราวละไม่เกิน 1 ปี ค่าตอบแทน : เดือนละ 9,000 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท รวมเป็นเงินเดือนละ 10,000 บาท ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ระหว่างวันที่ 24 พ.ค.-1 มิ.ย.60 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2589-0481-5 ต่อ 140, 612 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

(งานรัฐวิสาหกิจ)การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครงานวุฒิประถมศึกษา บัดนี้-8มี.ค.60

การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยแขวงบำรุงทางบางซื่อ กองบำรุงทางเขตกรุงเทพ ฝ่ายการช่างโยธา รับสมัครลูกจ้างเฉพาะ ตำแหน่งคนงาน (ช่างฝีมือ 1) จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 310 บาท วุฒิไม่ต่ำกว่าประถมศึกษา อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร ผู้สนใจ ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ กองบำรุงทางเขตกรุงเทพ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา ภายในวันที่ 23 ก.พ.-8 มี.ค.60 ในวันและเวลาราชการ หากมีข้อสงสัย โปรดโทรสอบถาม 02-621-8701 ต่อ 5540    

(ด่วน! 13อัตรา)รพ.นครพนม รับสมัครงานวุฒิ ป.4/ป.6/ม.3/ป.ตรี บัดนี้-9ก.พ.60

โรงพยาบาลนครพนม รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 13 อัตรา คุณวุฒิ ป.4/ป.6/ม.3/ป.ตรี รับสมัครบัดนี้-9 ก.พ.60        

(ด่วน!76อัตรา) ม.วลัยลักษณ์ รับสมัครงานวุฒิการศึกษาภาคบังคับ/ม.6/ป.ตรี บัดนี้-19ม.ค.60

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการจัดตั้งส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม 76 อัตรา วุฒิการศึกษาภาคบังคับ/ม.6/ป.ตรี เปิดรับสมัครบัดนี้-19 ม.ค.60 รายละเอียดดังนี้

มทร.ตะวันออก รับสมัครงานวุฒิ ป.4/ปวส. บัดนี้-30ธ.ค.59

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  1. นักการภารโรง 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท – วุฒิ ป.4 มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี 2. เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท – ปวส.ทุกสาขา มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ภายในวันที่ 22-30 ธ.ค.59 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

(11อัตรา)รพ.นครพนม รับสมัครงานวุฒิ ป.4/ป.6/ม.3/ปวช/ป.ตรี บัดนี้-28ธ.ค.59

โรงพยาบาลนครพนม รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา 1. นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,230 บาท – ป.ตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด 2. พนักงานบัตรรายการโรค 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 260 บาท – มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี (มีหนังสือรับรอง) หรือได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่า ปวช. สาขาวิชาพณิชยการ มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel และการส่งข้อมูลทาง Internet ได้เป็นอย่างดี 3. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 250 บาท – เพศชาย อายุ 30 ขึ้นขึ้นไป – วุฒิ ม.3 ขึ้นไป […]

(45อัตรา มีป.ตรีทุกสาขา) ม.ราชภัฏลำปาง รับสมัครงานวุฒิ ป.4/ปวส./ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก บัดนี้-16ก.ย.59

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับสมัครงาน 45 อัตรา รายละเอียดโดยย่อดังนี้ 1. พนักงานมหาวิทยาลัย (สัญญาจ้าง 1 ปี) ประเภททั่วไป ครั้งที่ 8/2559 ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 1 อัตรา เงินเดือน 13,600 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านช่างไฟฟ้า และมีใบประกาศนียบัตรรับรองจากสถาบันฝีมือแรงงานฯ (การเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ตามกฎหมายบังคับ) ประกอบการสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครได้ที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ภายในวันที่ 1-15 ก.ย.59 เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-15.30 น. (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 2. พนักงานมหาวิทยาลัย (สัญญาจ้าง 1 ปี) ประเภททั่วไป […]

(11อัตรา)สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานวุฒิ ป.4/ปวช./ปวส./ป.ตรี บัดนี้-5ส.ค.59

สำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร (Office Market Bangkok) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นพนักงาน รวม 11 อัตรา วุฒิ ป.4/ปวช./ปวส./ป.ตรี สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ค. – 5 ส.ค.59 รายละเอียดดังนี้    คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร   

1 2