มทร.ตะวันออก ชลบุรี รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.4-ป.ตรี บัดนี้-8ก.ย.65

Advertisement Advertisement   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รับสมัครพนักงานตามภารกิจ ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 1. นักปฏิบัติการอุดมศึกษา 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000.- บาท ป.ตรีทุกสาขาวิชา 2. ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเกษตรศาสตร์และ ทรัพยากรธรรมชาติ วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.4 3. ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ ณ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.4 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 – วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565 ภาคเช้า เวลา 09.00 – […]

สำนักงานคุมประพฤติเชียงใหม่ รับสมัครคนงาน วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.4

  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.4 1) พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ชายไทย ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือเป็นบุคคลที่ผ่านการเรียน ร.ด ชั้นปีที่ 3 มาแล้ว อายุ 20-60 ปีขึ้นไป มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้มีกายทุพลภาพ เป็นผู้มีใบอนุญาตขับรถยนต์/รถจักรยานยนต์และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถทุก ประเภทชนิดที่ 2 ที่ไม่หมดอายุ ซึ่งออกโดยกรมการขนส่งทางบก เป็นบุคคลที่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแน่นอน สามารถตรวจสอบประวัติได้ ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่เป็นนักเลงการพนัน ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 2) พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ชายไทย ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือเป็นบุคคลที่ผ่านการเรียน ร.ด. ชั้น ปีที่ 3 มาแล้ว อายุ 20-60 ปีขึ้นไป มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้มีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มีความรู้ความสามารถในการขับรถยนต์เป็นอย่างดี เป็นผู้มีใบอนุญาตขับรถยนต์และใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ ที่ไม่หมดอายุ ซึ่งออกโดยกรมการขนส่งทางบก […]

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน41อัตรา

  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชน 1. อาจารย์ประจำคณะวิชา คณะศิลปศาสตร์ ปฏิบัติงานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา วุฒิ ป.โท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่ เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การสอนในระดับมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 7 ปี 2. อาจารย์ประจำคณะวิชา คณะศิลปศาสตร์ ปฏิบัติงานสาขาวิชาภาษาไทย 1 อัตรา จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทยหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การสอนในระดับมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปี 3. อาจารย์ประจำคณะวิชา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ปฏิบัติงานสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 อัตรา จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือสาขาที่ เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การสอนในระดับมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 6 ปี มีความเชี่ยวชาญกีฬาธนู 4. เลขานุการฝ่ายอำนวยการ 1 อัตรา จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี 5. เจ้าหน้าที่พัสดุและยานพาหนะ 2 อัตรา จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า […]

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงาน 8 อัตรา

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา ตั้งแต่ถึง 10 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวโครงการฯ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 1. ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย 3 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.4 2. ตำแหน่ง พนักงานสวนและสนาม 5 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.4 กำหนดการคัดเลือก ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 10 กันยายน 2564 สมัครออนไลน์ https://resume.psu.ac.th/index.aspx หรือ สมัครทางไปรษณีย์ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0 7727 8802 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

มรภ.ภูเก็ต รับสมัครผู้ช่วยช่าง(วุฒิ ปวช./ปวส.) เจ้าพนักงานโสตฯ(ปวช./ปวท./ปวส.) และแม่บ้าน(ไม่จำกัดวุฒิ) บัดนี้-11มี.ค.62

    มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1. ผู้ช่วยช่างทั่วไป 3 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวส.ทุกสาขา หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร สามารถขับรถยนต์และขี่รถจักรยานยนต์ได้ 2. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา ปวช./ปวท./ปวส.สาขาที่เกี่ยวข้อง 3. แม่บ้าน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาภาคบังคับ สมัครด้วยตนเอง/สมัครทางไปรษณีย์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 มีนาคม 2562 โทร.0-7652-3094 ถึง 7 ต่อ 1120-1 หรือโทร.08-8757-2446 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)) ((คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร))  

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ.รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.4/ป.6/ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี บัดนี้-30ม.ค.62

    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. รับสมัครพนักงานพิเศษ 5 อัตรา 1. ช่างเทคนิค 1 อัตรา เงินเดือน 10,670 บาท + ค่าครองชีพ 2,000 บาท : ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา เงินเดือน 9,100 บาท + ค่าครองชีพ 2,000 บาท : วุฒิ ป.4 ถึง ปวช.ทุกสาขา 3. นักประชาสัมพันธ์ 1  อัตรา เงินเดือน 13,000 บาท : ปริญญาตรีสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ 4. ช่างเทคนิค 1 อัตรา เงินเดือน 10,670 บาท […]

กฟผ.รับสมัครพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ ปี2560 จำนวน47อัตรา วุฒิต่ำกว่า ปวช.เปิดรับสมัคร13-19ธ.ค.60

    การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ ปี 2560 จำนวน 47 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 – 19 ธันวาคม 2560  หากไฟล์ประกาศด้านล่างไม่ชัด คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารทั้งหมด                                     

มทร.ภาคตะวันออก รับสมัครงานวุฒิ ป.4/ปวส.บัดนี้-3ต.ค.60

  มทร.ภาคตะวันออก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1. คนงาน 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.4 เงินเดือน 7,590 บาท 2. เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ปวส.สาขาการบัญชี หรือสาขาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาการตลาด หรือสาขาการจัดการ หรือสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เงินเดือน 10,200 บาท ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ภายในวันที่ 25 ก.ย.-3 ต.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

1 2