ศูนย์อนามัยที่13 กรุงเทพฯ รับสมัครครูพี่เลี้ยงและเจ้าพนักงานเวชสถิติ เงินเดือน13,010-13,800

Advertisement ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2559 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. ครูพี่เลี้ยง 1 อัตรา ค่าตอบแทน 13,010 บาท สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) และอนุปริญญาครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตร 2 ปีต่อจาก ม.6 2. เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวส. หรือวุฒิอย่างอื่นที่ไม่ต่ำกว่านี้ ทางเวชระเบียน  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง โดยขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานบุคคล กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่13 กรุงเทพฯ […]