ขนส่งย้ำ ป้ายทะเบียนรถยนต์ซีดจาง เคลือบสีใหม่ฟรี หมวดไหนบ้างเช็กเลย

Advertisement นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตามที่ กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ได้ขยายระยะเวลาให้บริการเคลือบสีแผ่นทะเบียนฟรี สำหรับป้ายทะเบียนรถยนต์ซีดจาง หมวด 3กก-4กฆ กรุงเทพมหานคร และบางหมวดของต่างจังหวัดเพิ่มเติมจนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 Advertisement ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวก และรักษาสิทธิให้แก่เจ้าของรถ และได้ออกหนังสือแจ้งให้เจ้าของรถนำแผ่นป้ายทะเบียนรถมาเคลือบสีใหม่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้เข้าสู่เดือนธันวาคม 2565 ซึ่งเป็นเดือนสุดท้าย ในการให้บริการเคลือบสีแผ่นทะเบียนฟรี ขบ. ขอประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของรถยนต์แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์หมวด 3กก-4กฆ กรุงเทพมหานคร Advertisement นอกจากนี้ ยังรวมถึงบางหมวดของต่างจังหวัด ที่ยังไม่ได้นำแผ่นป้ายทะเบียนรถมาเคลือบสีใหม่ ให้เร่งนำแผ่นป้ายทะเบียนมาเคลือบสีใหม่ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ สามารถตรวจสอบหมวดแผ่นป้ายทะเบียนสีหลุดลอกง่ายซีดจางได้ด้วยตนเอง ที่เว็บไซต์ ขบ. หรือ https://bit.ly/3BfET5a โดยแผ่นป้ายทะเบียนที่ตรงกับเงื่อนไขจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเคลือบสีใหม่ ส่วนเจ้าของรถที่ต้องการนำแผ่นป้ายทะเบียนมาเคลือบสีใหม่ ให้นำแผ่นป้ายทะเบียนพร้อมหลักฐานมาติดต่อ ได้ที่งานแผ่นป้ายทะเบียนรถ อาคาร 7 ขบ. โดยตรง ซึ่งสามารถรอรับได้ภายในวันที่ติดต่อทันที […]