ประธานศาลอุทธรณ์ภาค5 ยืนยันบ้านพักเชิงดอยสุเทพไม่รุกป่าสงวน!!

Advertisement   ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 ยืนยันใช้พื้นที่เชิงดอยสุเทพเป็นที่ราชพัสดุ ไม่ใช่เขตป่าสงวน แจงที่ต้องก่อสร้างบ้านพักข้าราชการเพราะประหยัดงบประมาณซื้อที่ดิน แต่พร้อมจะปลูกต้นไม้ทดแทน จากกรณีที่มี แคมเปญล่ารายชื่อผ่านเว็บไซต์ change.org หัวข้อรณรงค์ "ขอให้ศาลอุทธรณ์ ภาค 5 คืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่กว่า147ไร่ จนมีผู้ร่วมลงชื่อแล้วกว่า 18,000 รายชื่อนั้น นายสวัสดิ์ สุรวัฒนานันท์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 ชี้แจงที่มาของที่ดินผืนนี้ว่า เป็นที่ราชพัสดุของกระทรวงการคลัง อยู่ในความครอบครองใช้ประโยชน์ของกองทัพบกตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ภายหลังมีประกาศ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ ปี 2507 แต่ไม่ได้กระทบสิทธิการครอบครองใช้ประโยชน์ของกองทัพบก ทำให้พื้นที่นี้ไม่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยสุเทพ ส่วนที่ต้องก่อสร้างบ้านพักบริเวณนี้เพราะเป็นพื้นที่ราชการ ทำให้ไม่ต้องเสียงบประมาณจัดซื้อที่ดินเพิ่ม และหลังจากนี้จะปลูกต้นไม้ทดแทน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ถึงแม้จะมีกระแสต่อต้านแต่ คนงานก่อสร้างยังคงเดินหน้าสร้างบ้านพัก และอาคารชุด บริเวณเชิงดอยสุเทพ อย่างต่อเนื่อง โดยมีความคืบหน้าไปกว่า ร้อยละ 80 อาคารที่ก่อสร้างประกอบด้วย ที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5  บ้านพักผู้พิพากษา 38 หลัง บ้านพักผู้บริหาร 7 หลัง รวมบ้านพัก 45 […]