แสนสิริอัด 40 ล้าน ปูพรมฉีดซิโนฟาร์ม 37,000 โดส ฉีดวันแรก 30 มิ.ย.นี้

Advertisement แสนสิริอัดงบ 40 ล้านบาท ปูพรมฉีดซิโนฟาร์ม 37,000 โดส พนักงาน-ครอบครัว-สังคม ดีเดย์! ฉีดวันแรก 30 มิ.ย.นี้ ที่โรงพยาบาลเครือ BDMS วางเป้าพนักงานแสนสิริทุกคน-ครอบครัวต้องได้วัคซีน 100% ต้น ก.ค.64 พร้อมรุกขยายผลช่วยสังคม ด้วยกลยุทธ์ “แสนสิริและสังคม..คนละครึ่ง” จัดกว่า 50% ของวัคซีนที่ได้รับจัดสรรให้คู่ค้า พันธมิตร ชุมชน และผู้ด้อยโอกาส วันที่ 25 มิถุนายน นายเศรษฐา ทวีสิน ประธานอํานวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ขอขอบคุณราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่พิจารณาเห็นชอบจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มซึ่งเป็นวัคซีนชนิดเชื้อตาย (Inactivated Vaccine) ให้แก่บริษัทฯ จํานวน 37,000 โดสแก่แสนสิริ ซึ่งการขอจัดสรรวัคซีนในครั้งนี้เนื่องจากแสนสิริ เห็นความสําคัญของการฉีดวัคซีนทั่วถึงที่สุดเร็วที่สุด อีกทั้งวัคซีนต้องเข้าถึงได้สําหรับคนทุกกลุ่มในสังคมอย่างเท่าเทียม ไม่เว้นแม้แต่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาส โดยแสนสิริได้วางกลยุทธ์การจัดสรรวัคซีน “แสนสิริและสังคม…คนละครึ่ง” เพื่อดูแลพนักงานแสนสิริทุกคนและ […]