ด่วน! ศปก.ศบค.จ่อปิดทุกกิจการ กทม.-ปริมณฑล100% ยกเว้นขนส่งสินค้าที่จำเป็น

Advertisement ศปก.ศบค.จ่อชงยาแรง คุมโควิด ปิดทุกกิจการ/กิจกรรม ในกทม. ปริมณฑล 100% ยกเว้นขนส่งสินค้า อาหาร ยา วัคซีน เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงเช้าวันนี้มีการประชุมด่วน ศปก.ศบค. พิจารณาการเพิ่มมาตรการควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในประเทศไทย ที่มีแนวโน้มระบาดรุนแรง ทั้งนี้ในที่ประชุมดังกล่าว ซึ่งมีตัวแทนจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนึ่งในนั้นมีฝ่ายการแพทย์และสาธารณสุขร่วมด้วย ได้มีการเสนอแนะ ถึงมาตรการลดการเคลื่อนที่ให้มากขึ้น และมีการเสนอให้ปิดกิจกรรม กิจการทุกอย่างในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยกเว้น การขนส่งสินค้า อาหาร ยา วัคซีน สื่อสาร และสาธารณูปโภค กรณีสถานประกอบการให้ทำระบบ Seal Route ในการทำงานหรือให้พักในสถานประกอบการ โดยจะต้องมีการขออนุญาตและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยในข้อเสนอดังกล่าว แนะนำว่า รัฐควรมีการจัดการที่ชัดเจนทั้งมาตรการตรวจหาเชื้อ รักษา และระบบสนับสนุนให้ดำรงชีพได้ นอกจากนี้ ยังเน้นเรื่องการควบคุมงดการเดินทางข้ามจังหวัดอย่างเคร่งครัด เฝ้าระวังการเดินทางข้ามประเทศทางชายแดนและผู้เดินทางมาจากต่างประเทศอย่างเข้มงวด การบริหารจัดการระบบทีมเคลื่อนที่เร็วแบบเบ็ดเสร็จ (Covid-19 Comprehensive Response Team: […]