อนาคตใหม่ กางเอกสารยัน ส.ส. ฝ่ายรัฐบาล ‘ปารีณา ไกรคุปต์’มีชื่อโชว์หราถือหุ้นสื่อ

พรรคอนาคตใหม่ เปิดเอกสาร เผย 41 รายชื่อ ส.ส. ฝ่ายรัฐบาล ถือหุ้นสื่อ หลังเคยยื่นคำร้องให้ตรวจสอบ แต่เรื่องเงียบ สืบเนื่องจากกรณีที่ นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ได้มีการยื่นคำร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย กรณี ส.ส. ฝ่ายรัฐบาลเข้าข่ายถือหุ้นสื่อ ซึ่งเป็นคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ตามที่มีรายงานไปแล้วนั้น (อ่านข่าว : ปิยบุตร ยื่นหนังสือร้องตรวจ 30 ส.ส. ถือหุ้นสื่อ – คุณสมบัติผู้ถูกเสนอชื่อนายกฯ)  ดูรายชื่อทั้ง 41 ส.ส. ถือหุ้นสื่อ คลิก