ปั๊มลูกเพื่อชาติ!! สปส.สนองนโยบาย’บิ๊กตู่’ เตรียมเพิ่มเงินค่าคลอดลูกเป็น13,000 เงินสงเคราะห์บุตรเป็น600 หวังจูงใจคนวัยทำงาน!!

Advertisement   “นพ.สุรเดช”สนองนโยบาย“บิ๊กตู่”มีลูกเพื่อชาติ เตรียมเพิ่มเงินค่าคลอดลูกเป็น 13,000 บาท เงินสงเคราะห์บุตรจาก 400 บาทเป็น 600 บาท หวังจูงใจเพิ่มประชากรวัยทำงาน           13 ก.พ.2561 – นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม(สปส.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์ที่ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในปี 2564 ส่งผลต่ออัตราส่วน ของผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น รัฐบาลปัจจุบันจึงได้ให้ความสำคัญกับนโยบายสนับสนุนประชากรของประเทศ ให้มีบุตรเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มอัตราการเกิดของประชากรที่กำลังลดลงรวมถึงสร้างกำลังแรงงานในอนาคต สำนักงานประกันสังคม ได้มีติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้น อาทิ จำนวนผู้ประกันตนหรือสถานประกอบการที่ลดลง ซึ่งจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงของกองทุนประกันสังคม เป็นต้น           นพ.สุรเดช กล่าวต่อว่า เมื่อเป็นเช่นนี้สำนักงานประกันสังคม จึงได้ดำเนินการวางนโยบายพัฒนาสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐ และของกระทรวงแรงงานโดย พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ให้ความสำคัญในการดูแลทุกข์สุขของผู้ประกันตน สอดรับกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาสวัสดิการ และคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน สร้างหลักประกันทางสังคมที่เป็นธรรมและเท่าเทียม และสามารถคุ้มครองแรงงานได้อย่างทั่วถึง    […]