(29อัตรา มี ป.ตรีทุกสาขา) กรมธนารักษ์ รับสมัครงานวุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี 22ก.ค.-4ส.ค.59

Advertisement Advertisement กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี จำนวน 29 อัตรา เงินเดือน 9,400-15,000 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22ก.ค.-4 ส.ค.59 รายละเอียดดังนี้ Advertisement   คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดทั้งหมด  

(17อัตรา) สำนักงานประกันสังคม รับสมัครงานวุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี เปิดรับสมัคร15-29ก.ค.59

สำนักงานประกันสังคม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานประกันสังคมสังกัดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จำนวน 15 ตำแหน่ง 17 อัตรา รับสมัครตั้งแต่ 15-29ก.ค.59 รายละเอียดดังนี้   คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดทั้งหมด

สำนักงาน ป.ป.ช. (ปทุมธานี) รับสมัครงานวุฒิ ปวส. เปิดรับสมัคร11-22ก.ค.59

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี ประกาศรับสมัครพนักงานทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง สมัครเข้ารับการคัดเลือก และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 11 – 22 กรกฎาคม 2559 (ในวันและเวลาราชการ) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 5982631 รายละเอียดดังนี้    

(6อัตรา)สภากาชาดไทยเปิดสอบแข่งขันเข้าทำงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท รับสมัคร8ก.ค.-2ส.ค.59

  สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง/ทางอินเทอร์เน็ต ภายในวันที่ 8 ก.ค.-2 ส.ค.59 รายละเอียดดังนี้ คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดทั้งหมด

กพร. เปิดสอบเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./อนุปริญญา สมัครทางอินเทอร์เน็ต15ก.ค.-9ส.ค.59

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีปฏิบัติงาน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวรายเดือน เดือนละ 1,785 บาท รวมเป็นเงินเดือนละ 13,285 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด ปฏิบัติงานที่ :  – สำนักเหมืองแร่และสัมปทาน (กรุงเทพมหานคร) 1 อัตรา – สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 7 (ราชบุรี) 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : – ปวส./อนุปริญญา 3 ปีต่อจาก ม.6 ในสาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการเลขานุการ – สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ปวท./อนุปริญญา/ปวส. ขึ้นไป สมัครสอบได้ตลอด 24 ชั่วโมง […]

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา 13-22ก.ค.59

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา สังกัด สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ – ปวท. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น – ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคมนาคม หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น – ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ – ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่จะต้องปฏิบัติไม่น้อยกว่า 5 ปี อัตราค่าตอบแทน – ปวช. = 11,280 บาท – ปวท./อนุปริญญา 2 ปี = 13,010 บาท – ปวส./อนุปริญญา 3 ปี = […]

สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครงานวุฒิ ปวส. เงินเดือนขั้นต่ำ11,840 เปิดรับสมัคร11-22ก.ค.59

สำนักงาน ป.ป.ช. โดย สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยนาท รับสมัครคดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง วุฒิ ปวส. รายละเอียดดังนี้ ที่มา : https://www.facebook.com/nacc.chainat/posts/589865097841931?__mref=message_bubble

(6อัตรา) กรมประมงเปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี เงินเดือน13,800-18,000

กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดดังนี้ 1. นักวิชาการประมง 2 อัตรา  อัตราเงินเดือน 18,000 บาท ปฏิบัติงานที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยโสธร สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด (กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ตามผลการรับรองของ ก.พ. ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง ทางการจัดการประมง ทางชีววิทยาประมง ทางเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทางวิทยาศาสตร์การประมง ทางประมงน้ำจืด ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล  ทางวาริชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางสัตววิทยา ทางพันธุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ทางการประมง ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยโสธร สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด (กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด) ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ตั้งแต่วันที่ 12-25 ก.ค.59 ในวันและเวลาราชการ  คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม (ประมงยโสธร) 2. นักวิชาการประมง […]

(5อัตรา) รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับสมัครงานวุฒิ ม.6/ปวช./ปวส. บัดนี้-29ก.ค.59

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา คุณวุฒิ ม.6/ปวช./ปวส. ตั้งแต่บัดนี้-29 ก.ค.59 รายละเอียดดังนี้ 1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เวชศาสตร์ฟื้นฟู ระดับ 1-4  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู จำนวน 4  อัตรา อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิพร้อมเงินค่าครองชีพ ดังนี้ – วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   ขั้น 9,410 บาท  + ค่าครองชีพ 2,000 บาท – วุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)        ขั้น 8,750 บาท  + ค่าครองชีพ 2,000 บาท หน้าที่ความรับผิดชอบ งานลงทะเบียนผู้ป่วยฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู สนับสนุนการบริการ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศแก่บุคลากรในหน่วยงาน  และผู้มารับบริการ ทำงานธุรการหน่วยในการจัดทำ และผลิตเอกสาร ทำการจัดเก็บข้อมูล รวบรวม และทำรายงาน คุณสมบัติของผู้สมัคร 1) วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ม.6/ปวช.) 2) ไม่จำกัดเพศ […]

(4อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต)สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 2/2559 รายละเอียดดังนี้ 1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา สังกัด งานตรวจสอบภายใน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เงินเดือน 18,000 บาท หรือตามที่ คพร.กำหนด คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบัญชี หรือทางการบัญชี ทางการบริหารธุรกิจ หรือทางเศรษฐศาสตร์ 2. นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา สังกัด ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เงินเดือน 18,000 บาท หรือตามที่ คพร.กำหนด คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ ทางการแปล (ภาษาอังกฤษ) ทางภาษาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) ทางภาษาอังกฤษชั้นสูง 3. นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา สังกัด […]

1 224 225 226 232