(25อัตรา)สสจ.กระบี่ รับสมัครงานวุฒิไม่จำกัดวุฒิ/ม.3/ม.6/ปวช/ปวท/ปวส/ป.ตรี19-23ธ.ค.59

Advertisement สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 25 อัตรา ผู้สนใจสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ภายในวันที่ 19-23 ธ.ค.59 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม   

(102อัตรา)รพ.ราชวิถี รับสมัครงานวุฒิ ม.3/ม.6/ปกศ/ปวส/ป.ตรี 19-23ธ.ค.59

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 21 ตำแหน่ง 102 อัตรา 1. พยาบาลวิชาชีพ 10 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท – ป.ตรี ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง  2. นักเทคนิคการแพทย์ 5 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตประกอบเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์จากสภาเทคนิคการแพทย์ 3. นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค 4. เภสัชกร 11 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน […]

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครงานวุฒิ ปวส/ป.ตรี 23-30ธ.ค.59

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างระบบสัญญาจ้าง จากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สังกัดสำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ 1. นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท – ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การบัญชี หรือการเงิน หรือการเงินการธนาคาร) 2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 4 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท – ปวส. สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ กรมการขนส่งทางบก อาคาร 1 ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. ภายในวันที่ 23-30 ธ.ค.59 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม  

(26อัตรา สมัครออนไลน์)กรมการแพทย์ รับสมัครสอบรับราชการ ปวส/ป.ตรี/ป.โท 21ธ.ค.59-12ม.ค.60

กรมการแพทย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่างๆ ของกรมการแพทย์ 26 อัตรา 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 17 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 2. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 5 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 3. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 1 อัตรา เงินเดือน 17,500-19,250 บาท – ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 4. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) 2 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 5. โภชนากรปฏิบัติงาน 1 อัตรา เงินเดือน […]

(7อัตรา) กศน.ขอนแก่น รับสมัครงานวุฒิ ปวส./ป.ตรี บัดนี้-21ธ.ค.59

สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  1. ครูประจำศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (ครู ศรช.) จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน – ปฏิบัติงานที่ กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น 1 อัตรา – ปฏิบัติงานที่ กศน.อำเภอชุมแพ 2 อัตรา คุณสมบัติ – วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ในสาขาวิชาภาษาไทย (เฉพาะตำแหน่งที่ปฏิบัติงานที่ กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น) – วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (เฉพาะตำแหน่งที่ปฏิบัติงานที่ กศน.อำเภอชุมแพ คนที่ 1) – วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ทุกสาขาวิชา (เฉพาะตำแหน่งที่ปฏิบัติงานที่ กศน.อำเภอชุมแพ คนที่ 2) – มีใบประกอบวิชาชีพครู (สำหรับผู้ที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู เมื่อสอบผ่านการคัดเลือกและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูประจำศูนย์การเรียนรู้ชุมชนแล้ว ต้องพัฒนาตนเองเพื่อให้มีใบประกอบวิชาชีพครูภายใน 2 ปี) 2. ครู […]

(34อัตรา)เทศบาลนครราชสีมา รับสมัครงานไม่จำกัดวุฒิ/ม.3/ปวช/ปวท/ปวส 20-28ธ.ค59

เทศบาลนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป 34 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับตำแหน่งผู้มีทักษะ 1. พนักงานขับรถยนต์ (รถดับเพลิง) 2 อัตรา 2. พนักงานดับเพลิง 3 อัตรา 3. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับตำแหน่งผู้มีคุณวุฒิ 1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ 4 อัตรา 2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา 3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2 อัตรา 4. ผุ้ช่วยนายช่างโยธา 2 อัตรา 5. ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล 1 อัตรา 6. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป 1. พนักงานดับเพลิง 1 อัตรา 2. พนักงานขับรถยนต์ (รถดับเพลิง) 2 อัตรา 3. […]

(18อัตรา)กรมทางหลวง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช/ปวท/ปวส

กรมทางหลวง โดยสำนักงานทางหลวงที่ 14 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 ตำแหน่ง 18 อัตรา  1. พนักงานบริการ 1 อัตรา สังกัด สำนักงานทางหลวงที่ 14 – วุฒิ ม.ศ.3/ม.3/ม.6 หรือ – วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 1) ทางพาณิชยการ หรือ – วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ช่างพิมพ์ หรือได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 2) ทางพาณิชยการ หรือ – ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย ภาษาต่างประเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างพิมพ์ หรือ – ปวท. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหารธุรกิจ […]

(16อัตรา มีป.ตรีทุกสาขา) ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน รับสมัครงานวุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รายละเอียดโดยย่อดังนี้ สังกัด สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 5 อัตรา ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร อาคารอมรภูมิรัตน ชั้น 2 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ภายในวันที่ 9 ธ.ค.59 – 24 ม.ค.60 ในวันและเวลาราชการ  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม (รายละเอียดด้านล่างนี้เป็นเพียงรายละเอียดโดยย่อ) 1. นักวิจัย 1 อัตรา เงินเดือน 22,950 บาท (สำหรับ ป.โท), 28,500 บาท (สำหรับ ป.เอก) สังกัด ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร – ป.เอก หรือ ป.โท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านโภชนศาสตร์ โภชนาการและการกำหนดอาหาร วิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ โภชนเภสัช โภชนาการเพื่อการป้องกันและบำบัดโรค หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง – […]

ศาลเยาวชนและครอบครัวพิจิตร รับสมัครงานวุฒิ ปวช/ปวส/ปวท/อนุปริญญา/ป.ตรี14-21ธ.ค.59

สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล 2 อัตรา 1. นิติกร 1 อัตรา เงินเดือน 19,950 บาท – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 2. เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 1 อัตรา เงินเดือน 14,070 บาท  – ปวช.  หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาเลขานุการ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ – ปวท. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปีต่อจาก ม.6 หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาเลขานุการ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ – ปวส. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจาก ม.6 หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาเลขานุการ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้สนใจสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัคร […]

(12อัตรา มีป.ตรีทุกสาขา)มรภ.รำไพพรรณี รับสมัครงานวุฒิ ปวส./ป.ตรี 16ธ.ค.59-10ม.ค.60

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท – ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือสูงกว่า ด้านบริหารธุรกิจ พาณิชยการ การบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือทางอื่นที่ ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้ 2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองนโยบายและแผน 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท – ป.ตรี นิเทศศาสตร์ สาขาการประชาสัมพันธ์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 1 อัตรา – ป.ตรี ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สถิติประยุกต์ การบริหาร การจัดการ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 1 อัตรา 3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองพัฒนานักศึกษา 2 […]

1 176 177 178 204