สรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานธุรการ ปวช.ทุกสาขา 27-31มี.ค.66

Advertisement Advertisement   สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานธุรการ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เตือนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินที่จะได้รับในแต่ละเดือน 11,400 บาท ผู้ที่ผ่านการดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวได้ ต้องสามารถไปปฏิบัติงนได้ทุกสำนักงาน สรรพากรพื้นที่สาขา ในท้องที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์ การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทุกสาขาวิชา Advertisement ผู้สมัครสอบจัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 27 – 31 มีนาคม 2566 ในวัน เวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 14.30 น. – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณส่วนบริหารงานทั่วไป ขั้น 1 สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์ เลขที่ 224/15 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 […]

10อัตรา! กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี

  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. ครูพี่เลี้ยง 1 อัตรา ปวช.ทุกสาขา 2. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา ปวส.ทุกสาขา 3. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจทางการบัญชี ทางการเงิน หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 4. นักวิชาการแรงงาน 7 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://labour.thaijobjob.com ภายในวันที่ 23ก.พ.-8มี.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สรรพากรชัยภูมิ รับสมัครพนักงานธุรการ ปวช.ทุกสาขา บัดนี้-17ก.พ.66

  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ รับสมัครพนักงานธุรการ วุฒิ ปวช.ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 1 – 17 ก.พ. 66 ตำแหน่งพนักงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ปวช.ทุกสาขา เงินเดือน 9,400 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ส่วนบริหารงานทั่วไป ชั้น 1 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ เลขที่ 379/65 ถนนบรรณาการ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 – 17 ก.พ. 66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สรรพากรปัตตานี รับสมัครพนักงานธุรการ วุฒิ ปวช.ทุกสาขา 6-10ก.พ. 66

  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี ตำแหน่งพนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.ทุกสาขา) สมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนบริหารงานทั่ไป ชั้น 3 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี 6- 10 ก.พ. 66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานสถิติอยุธยา รับสมัครผู้ช่วยพนักงานสถิติ วุฒิ ปวช.16-31ม.ค.66

  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ โดยสำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 11,280 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวช. ในทุกสาขา ดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์สำนักงานสถิติจังหวัด พระนครศรีอยุธยา http://ayuttaya.nso.go.th หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงาน สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0 3533 6584 – 5 โทรสาร 0 3533 6584 – 5 ระหว่างวันที่ 16-31ม.ค.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เรือนจำนครนายก รับสมัครผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ ปวช.ทุกสาขา 28ธ.ค.65-5ม.ค.66

  กรมราชทัณฑ์ (เรือนจำจังหวัดนครนายก) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำจังหวัดนครนายก (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ 1 อัตรา วุฒิ ปวช. ทุกสาขาวิชา อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำจังหวัดนครนายก เลขที่ 240 ถนนไชยพันธ์ ตำบลนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค.65 -5 ม.ค.66 (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เรือนจำจังหวัดนครนายก โทร. 037 311 280 ต่อ 17) ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

รพ.ราชวิถี รับสมัครบรรจุพนักงานกระทรวงสาธารณสุข วุฒิ ม.3-ป.ตรี

  โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 1/2566 (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. นักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา ป.ตรี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ 2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา ป.ตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่มีคุณวุฒิทางคอมพิวเตอร์ มีความสามารถทางด้านภาษา C#, PHP, Javascrip, HTML หรือ Java มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะด้าน SQL Data Query 3. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปวส.ทุกสาขา มีทักษะในการซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ ติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรืออุปกรณ์อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 4. เจ้าพนักงานธุรการ 4 อัตรา ปวส.ทุกสาขา […]

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครบรรจุพนักงานวุฒิ ม.3-ป.ตรี 9-16ธ.ค.65

  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ สาขา การจัดการทั่วไป สาขาการบริหารงานบุคคล สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ หากมีทักษะการใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชัน ตัดต่อ/คลิป วีดีทัศน์ (VDO) เพื่อผลิตสื่อ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 2. นิติกร 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขานิติศาสตร์ 3. นักจัดการงานทั่วไป 4 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา 4. นักวิชาการสถิติ 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันคุณวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน หรือคุณวุฒิสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 5. เจ้าพนักงานพัสดุ 2 อัตรา ปวส.หรืออนุปริญญาหลักสูตร […]

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครเจ้าหน้าที่ ปวช./ป.ตรี บัดนี้-15 มิ.ย.65

  กรมการขนส่งทางบก สมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ปวช./ป.ตรี ทุกสาขา 1. นักวิชาการขนส่ง 1 อัตรา เงินเดือน 15,750 บาท วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 2. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 2 อัตรา เงินเดือน 10,500 บาท วุฒิการศึกษาในระดับปวช. ทุกสาขาวิชา สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักวิศวกรรมยานยนต์ อาคาร 6 ชั้น 3 กรมการขนส่งทางบก ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร สมัครตั้งแต่ วันที่ 30 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2565 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วุฒิ ม.6/ปวช.21-27มิ.ย.65

  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 2 อัตรา ค่าตอบแทน 11,280 บาท วุฒิ ม.6/ปวช.ทุกสาขา สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บไซต์สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ http://www.oap.go.th หัวข้อ “JOBข่าวสอบออนไลน์” หรือ https://oap.thaijobjob.com 21-27 มิ.ย.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

1 2 3