10องค์กรสตรี แถลงการณ์จี้นายกฯ ปลด จุรินทร์ ออกจากปธ.ส่งเสริมสถานภาพสตรี

Advertisement 10 องค์กรสตรี ออกแถลงการณ์กรณี ‘ปริญญ์’ จี้นายกฯ ปลด จุรินทร์ ออกจากปธ.ส่งเสริมสถานภาพสตรี พร้อมเรียกร้องพรรคประชาธิปัตย์ ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงภายในพรรค และเรียกร้องรัฐบาลปฏิรูปกลไกระดับชาติเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมแก่ผู้หญิงและเด็กจากความรุนแรงในทุกรูปแบบ ตามที่มีการรายงานข่าวทางสื่อมวลชนถึงกรณีนายปริญญ์ พาฯพณฯท่านนายกรัฐมนตรี ปลดนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรี ออกจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการระดับชาติส่งเสริมสถานภาพสตรีนิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ถูกกล่าวหา กระทำการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้หญิงจำนวนหลายคน และ ต่อมานายปริญญ์ได้ลาออกจากตำแหน่งต่างๆของพรรคดังกล่าว องค์กรภาคประชาสังคมที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ ได้ติดตามกรณีที่เกิดขึ้นและเห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์ Advertisement ซึ่งนายปริญญ์เคยสังกัดอยู่นั้น ไม่ได้แสดงท่าทีที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ทั้งที่มีรายงานทางสื่อมวลชนว่า หนึ่งในผู้ที่ออกมากล่าวหานายปริญญ์เป็นอดีตทีมหาเสียงสมาชิกพรรครวมอยู่ด้วย ดังเช่นที่ นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวว่า กรณีที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องส่วนตัว และได้ปัดความรับผิดชอบโดยอ้างว่านายปริญญ์ได้ลาออกจากทุกตำแหน่งไปแล้ว อีกทั้ง นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ของพรรค ก็ได้ให้ความเห็นไปในทำนองเดียวกันว่าเป็นเรื่องเฉพาะบุคคล ปัจจุบันการคุกคามทางเพศยังเป็นปัญหาที่หลบซ่อนทั้งที่เกิดในที่สาธารณะ สถานที่ทำงานหรือในสถาบันศึกษาเพราะผู้ประสบปัญหามักจะไม่กล้าออกมาแจ้งความดำเนินคดี เนื่องจากเมื่อเกิดเหตุขึ้นมักจะไม่มีหลักฐาน อีกทั้งยังต้องเกรงกลัวอิทธิพลของผู้กระทำผิดซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานเหนือกว่า จึงทำให้ผู้ประสบปัญหาจำนวนมากขาดที่พึ่งและเลือกที่จะเก็บปัญหาไว้เพียงลำพัง และยังได้สะท้อนให้เห็นว่ากลไกของรัฐที่เกี่ยวข้องยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการช่วยเหลือและให้ผู้เสียหายได้เข้าถึงความยุติธรรม พวกเราตระหนักว่า การคุกคามทางเพศและการล่วงละเมิดทางเพศ ไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องส่วนตัว แต่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้หญิง ซึ่งรัฐมีความรับผิดชอบที่จะต้องดำเนินการคุ้มครอง ป้องกันแก้ไขตามพันธกิจระบุในอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ และยังตระหนักถึงความยากลำบากของหญิงที่ผ่านพ้นประสบการณ์ถูกคุกคามทางเพศ โดยเฉพาะเมื่อผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้มีตำแหน่งในพรรคการเมืองและยังมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร […]