(16อัตรา มีป.ตรีทุกสาขา) ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน รับสมัครงานวุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก

Advertisement มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รายละเอียดโดยย่อดังนี้ สังกัด สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 5 อัตรา ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร อาคารอมรภูมิรัตน ชั้น 2 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ภายในวันที่ 9 ธ.ค.59 – 24 ม.ค.60 ในวันและเวลาราชการ  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม (รายละเอียดด้านล่างนี้เป็นเพียงรายละเอียดโดยย่อ) 1. นักวิจัย 1 อัตรา เงินเดือน 22,950 บาท (สำหรับ ป.โท), 28,500 บาท (สำหรับ ป.เอก) สังกัด ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร – ป.เอก หรือ ป.โท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านโภชนศาสตร์ โภชนาการและการกำหนดอาหาร วิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ โภชนเภสัช โภชนาการเพื่อการป้องกันและบำบัดโรค หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง […]

(15อัตรา)กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครสอบเข้ารับราชการ13ธ.ค.59-6ม.ค.60

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ) 15 อัตรา เงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท  คุณสมบัติเฉพาะ : สำเร็จการศึกษาวุฒิ ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์หรือบริหารรัฐกิจ ภาษา วรรณคดี ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ และเป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.โท มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://www.dtn.go.th หรือ http://job.dtn.go.th ภายในวันที่ 13 ธ.ค.59 – 6 ม.ค.60 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

(304อัตรา สมัครออนไลน์) สำนักงาน ก.ก. รับสมัครสอบรับราชการ 15ธ.ค.59-6ม.ค.60

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 3/2559 จำนวน 304 อัตรา 1. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 32 อัตรา 2. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 50 อัตรา 3. พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน 200 อัตรา 4. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 12 อัตรา 5. นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 10 อัตรา อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ 1. ปวช. อัตราเงินเดือน 9,400 บาท หรือตามที่ ก.ก.กำหนด 2. ปวท./อนุปริญญาที่มีหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ม.6 อัตราเงินเดือน 10,840 บาท หรือตามที่ ก.ก.กำหนด 3. ปวส./อนุปริญญาที่มีหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ม.6 อัตราเงินเดือน 11,500 บาท […]

(สมัครออนไลน์)สภากาชาดไทย รับสมัครงานวุฒิ ปวส/ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-15ธ.ค.59 และบัดนี้-30ธ.ค.59

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา รายละเอียดโดยย่อดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (1) ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,520 บาท และค่าครองชีพ เดือนละ 1,765 บาท 1 อัตรา คุณสมบัติ – ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี – ถ้าเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน – วุฒิ ปวส.ทางพาณิชยการ ทุกสาขา – สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office และเครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ภายในวันที่ 1-30 ธ.ค.59 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ http://jobtrc.redcross.or.th ทำตามขั้นตอนในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม (คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม)  2. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป […]

คณะสังคมศาสตร์ฯ ม.มหิดล รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-15ธ.ค.59 และบัดนี้-30ธ.ค.59

ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขฯ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา 1. นักวิจัยประจำโครงการ (ลูกจ้างโครงการ) 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขฯ และลงพื้นที่ต่างจังหวัด ระยะเวลาปฏิบัติงาน : เต็มเวลา อัตราเงินเดือน : ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล หรือมากกว่าตามประสบการณ์ คุณสมบัติของผู้สมัคร – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท สายสังคมศาสตร์หรือใกล้เคียง – สามารถทำงานชุมชนได้ มีทักษะทางด้านมานุษยวิทยา-สังคมวิทยา – มีทักษะการเขียนงานสายสังคม – มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการติดต่อประสานงานและลงชุมชน – สามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้ – หากมีประสบการณ์ในการทำวิจัยทั้งเชิงคุณภาพ-ปริมาณ หรือชำนาญการใช้ภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน – เขียนโครงการวิจัยได้ – ประสานงาน ออกภาคสนามในชุมชน และดำเนินงานในโครงการวิจัยฯ – ทำการประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล แปลผล และเขียนรายงาน วันเวลารับสมัคร : […]

(14อัตรา มีป.ตรีทุกสาขา) สทป.รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-3ม.ค.60

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 4 จำนวน 14 อัตรา  ตั้งแต่บัดนี้-3 ม.ค.60 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครงาน)  รายละเอียดดังต่อไปนี้ คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ (1) มีสัญชาติไทย (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ (3) สามารถทำงานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา (4) มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของสถาบัน (5) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ (6) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ (7) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถาบัน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของสถาบัน หรือขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของสถาบันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  (8) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทำทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครและคุณสมบัติเฉพาะ 1. ผู้อำนวยการส่วนประจำศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิค 1 อัตรา – ป.โท วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง – อายุงานรวม 15 ปี โดยมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศอย่างน้อย 10 ปี คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม  […]

(9อัตรา สมัครออนไลน์ได้)สภากาชาดไทย รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-12ธ.ค.59

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย 9 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท ตามรายละเอียดโดยย่อต่อไปนี้ คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม   

ส.ป.ก.รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก 8-16ธ.ค.59 เงินเดือน27,130

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยงานด้านคดี สังกัดสำนักกฎหมาย 1 อัตรา เงินเดือน 27,130 บาท คุณสมบัติ – ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมาย และเนติบัณฑิต และมีประสบการณ์การทำงานด้านกฎระเบียบหรือคดี เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี สำหรับวุฒิ ป.ตรี 12 ปีสำหรับวุฒิ ป.โท และ 10 ปีสำหรับวุฒิ ป.เอก และ – มีหนังสือรับรองการทำงานตามขอบข่ายที่จะต้องปฏิบัติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี สำหรับวุฒิ ป.ตรี 12 ปีสำหรับวุฒิ ป.โท และ 10 ปีสำหรับวุฒิ ป.เอก และ – อายุไม่เกิน 65 ปี ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก […]

(43อัตรา มีป.ตรีทุกสาขา)มทร.กรุงเทพ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก 6-14ธ.ค.59

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมงคลกรุงเทพ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 จำนวน 43 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก ผู้สนใจขอรับใบสมัครได้ที่กองบริหารงานบุคคล หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก www.rmutk.ac.th หรือ www.Personnel.rmutk.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย.59 และยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล อาคาร 36 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ภายในวันที่ 6-14 ธ.ค.59 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม (รายละเอียดด้านล่างนี้เป็นเพียงรายละเอียดโดยย่อ)  

(สมัครทางอีเมล์ได้) กรมองค์การระหว่างประเทศ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-14ธ.ค.59

กองการสังคม กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานยุทธศาสตร์ยาเสพติด (จ้างเหมาบริการประเภทบุคคลธรรมดา) 1 อัตรา  อัตราค่าจ้าง – สำหรับ ป.ตรี 15,000 บาท – สำหรับ ป.โท 17,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะ – อายุไม่เกิน 30 ปี – สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ทางด้านรัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง – สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี – มีความสนใจประเด็นด้านยาเสพติด ปัญหาสังคม สาธารณสุข สิทธิมนุษยชน การป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา และความเชื่อมโยงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน – มีความรู้และความสนใจโครงสร้างและการทำงานขององค์การสหประชาชาติ – มีความสามารถในการค้นคว้าข้อมูลและประสานงาน – สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel และ Power Point) และเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้ในระดับดี […]

1 122 123 124 139