มหิดลวิทยานุสรณ์ รับสมัครครูคอมพิวเตอร์/เคมี/อังกฤษ วุฒิ ป.โท/ป.เอก

Advertisement Advertisement   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สายวิชาการ 5 อัตรา ตำแหน่งที่ 1 ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก – ต้องเรียนรายวิชาทางคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต – มีความรู้และความชำนาญในการเขียนโปรแกรม การจัดการระบบฐานข้อมูล – ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาคอมพิวเตอร์ สามารถเขียนโปรแกรมและสามารถสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมและการประยุกต์ที่เกี่ยวข้องได้ – หากมีความรู้หรือประสบการณ์ หรืองานวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่เน้น Machine learning, AI, Data science หรือ การประยุกต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ตำแหน่งที่ 2 ครูสอนวิชาเคมี 2 อัตรา – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก – สาขาเคมีเชิงฟิสิกส์ (Physical Chemistry) 1 อัตรา – สาขาเคมีอนินทรีย์ (Inorganic Chemistry) 1 อัตรา […]

ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับสมัคร อ.ภาษาอังกฤษ วุฒิ ป.โท/ป.เอก

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตำแหน่งอาจารย์สาขาการสอนภาษาอังกฤษ หรือภาษาศาสตร์ด้านภาษาตะวันตกหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (วุฒิปริญญาเอกหรือปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้-7เม.ย.66 ตามวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคาร 2 (อาคารสารสนเทศ) เลขที่ 98 หมู่ 11 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 สอบถามโทร 08-1804-2857 หรือ 0-3552-1260 รายละเอียดเพิ่มเติม https://sbc.ku.ac.th/?p=9558

คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรฯ รับสมัครอาจารย์ภาควิชาสหกรณ์ วุฒิ ป.เอก บัดนี้-31พ.ค.66

  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสหกรณ์ ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จวุฒิปริญญาเอกในสาขาเศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยหากผู้สมัครมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ (คุณสมบัติอื่น ๆ อ่านเพิ่มเติมในเอกสารประกาศฉบับเต็ม) สมัครด้วยตนเอง ณ ห้องธุรการ ภาควิชาสหกรณ์ อาคารพิทยาลงกรณ ชั้น 2 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทาลัยเกษตรศาสตร์ บัดนี้-31พ.ค.66 โทร.0-2561-3468,0-2940-6511 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ม.นอร์ทกรุงเทพ รับสมัครงานหลายอัตรา ผ่านระบบออนไลน์ บัดนี้เป็นต้นไป

  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ รับสมัครงานหลายตำแหน่ง ผ่านระบบออนไลน์ 1. คนขับรถผู้บริหาร 1 อัตรา ปฏิบัติงาน กทม.-นนทบุรี เพศหญิง อายุตั้งแต่ 24 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ขับรถผู้บริหารและมีความรู้ในการบำรุงรักษารถยนต์ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และมีความชำนาญเส้นทางในกรุงเทพ ใจเย็น ตรงต่อเวลา (เนื่องจากต้องขับรถรับ-ส่งนักเรียนไปโรงเรียน) ไม่มีประวัติอาชญากรรม ไม่ดื่มสุรา ไม่สูบบุรี่ ไม่ใช้สารเสพติดและแอลกอฮอล์ มีที่พักแถวหลักสี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ รายละเอียดเพิ่มเติม/กรอกใบสมัคร https://www.jobbkk.com/jobs/detail/31850/1061231 2. อาจารย์สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล 1 อัตรา ปฏิบัติงาน กทม.(เขตสายไหม) ป.โท/ป.เอก ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์/สื่อสารการตลาด/การโฆษณา-ประชาสัมพันธ์/หรือในสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านนิเทศศาตร์ มีประสบการณ์การสอนทางด้านนิเทศศาสตร์/การสื่อสารการตลาด/การโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ รายละเอียดเพิ่มเติม/กรอกใบสมัคร https://www.jobbkk.com/jobs/detail/31850/995686 3. หัวหน้าประจำหอพักนักศึกษา 1 อัตรา ปฏิบัติงานปทุมธานี(ธัญบุรี) วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป เพศหญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป รายละเอียดเพิ่มเติม/กรอกใบสมัคร https://www.jobbkk.com/jobs/detail/31850/451296 […]

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ป.ตรี-ป.เอก บัดนี้เป็นต้นไป

  สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่ 1. วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการ 1 อัตรา เงินเดือน 30,000 – 79,000 บาท ปฏิบัติงานองครักษ์ นครนายก – วุฒิ ป.โทขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง – เกรดเฉลี่ยระดับ ป.ตรี ไม่ต่ำกว่า 2.75 และ เกรดเฉลี่ยระดับ ป.โท ไม่ต่ำกว่า 3.00 – มีประสบการณ์ตรงตามลักษณะงานไม่น้อยกว่า 8 ปี – มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการใช้งาน ควบคุม หรือซ่อมบำรุงเครื่องจักร เครื่องมือวิทยาศาสตร์ – หากมีประสบการณ์ทำงานหรืออบรมเกี่ยวกับเครื่องเร่งอนุภาค จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – หากมีประสบการณ์ทำงานด้านห้องสะอาด ระบบ HVAC กระบวนการผลิตยาฉีด ความรู้ทางด้านมาตรฐาน GMP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – หากมีใบประกอบวิชาชีพ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ […]

การทางพิเศษฯ รับสมัครบรรจุวิศวกรแผนกทดสอบ วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.โท บัดนี้-9มี.ค.66

  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานตำแหน่งวิศวกร ระดับ 4 แผนกทดสอบ ควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน กองวิจัยและพัฒนา 1 อัตรา – วุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ หรือนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ หรือหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาดังกล่าว – อายุไม่เกิน 30 ปี – มีผลการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC, TOEFL, PSU-TEP, IELTS, CU-TEP, TU-GET ไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร – หากมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) จะพิจารณาเป็นพิเศษ – หากมีประสบการณ์และมีความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนา Mobile Application บนโทรศัพท์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – หากมีประสบการณ์และมีความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เช่น โปรแกรมทางสถิติ, พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในภาษาต่าง ๆ เช่น C/C#/C++, Java, Javascript, SQL, PHP, Python ฯลฯ […]

คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรฯ รับสมัครอาจารย์ วุฒิ ป.เอก บัดนี้-17มี.ค.66

  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 1 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.เอก ทางด้านเศรษฐศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้เกรดเฉลี่ย ป.ตรีไม่ต่ำกว่า 2.50 มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 700 คะแนน (หรือชนิดอื่นที่เทียบเท่า อ่านเพิ่มเติมได้ในเอกสารประกาศ หากสำเร็จการศึกษาระดับสูงสุดจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ไม่ต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษ) มีประสบการณ์ในการทำวิจัยขั้นสูง หรือมีผลงานตีพิมพ์ในวารสาร มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ หรือการเขียนโปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สมัครด้วยตนเอง ณ ห้องธุรการภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) ในวันและเวลาราชการ บัดนี้-17มี.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

มสธ.รับสมัครอาจารย์ประจำสาขาศิลปศาสตร์, พยาบาล, วิทยาการจัดการ และสำนักทะเบียนผล

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์ 1 อัตรา, พยาบาลศาสตร์ 5 อัตรา, วิทยาการจัดการ 5 อัตรา และสำนักทะเบียนฯ 2 อัตรา รับสมัครบัดนี้-10มี.ค.66 รายละเอียดเพิ่มเติม/กรอกใบสมัคร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช https://reg.stou.ac.th/forms/hr/apply.aspx ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

มรภ.ชัยภูมิ รับสมัครอาจารย์วุฒิ ป.โท/ป.เอก ประจำคณะศึกษาฯ/รัฐศาสตร์ บัดนี้-2มี.ค.66

  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคลลเป็นพนักงานประจำมหาวิทยาลัย 1. อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา 1 อัตรา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาวิขาพลศึกษา สาขาวิชาจัดการกีฬาและนันทนาการ วิชาการจัดการทางการกีฬา สาขาวิชาการกีฬาและออกกำลังกาย สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสอดคล้องกับมาตรฐาน ISCED จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง 2. อาจารย์สาขาวิชาการประถมศึกษา 1 อัตรา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกสาขาประถมศึกษาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวกับการประถมศึกษา และสอดคล้องกับมารตฐาน ISCED ในกลุ่มทางการศึกษา จากสถาบันการศึกษาที่ก.พ. รับรอง 3. อาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ 1 อัตรา 1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตหรือหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตทุกสาขาวิชา และสอดคล้องกับมารตฐาน ISCED ในกลุ่มทางการศึกษา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง 2) ต้องมีผลงานทางวิชาการ อาทิ งานวิจัย บทความทางวิชาการ หนังสือหรือตำราที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 3) มีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มารตฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตามแนบท้ายประกาศ 4. อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต/รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต 1 […]

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ มธ.รับสมัครอาจารย์บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ บัดนี้-31ม.ค.66

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ทางด้านบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 28,630-41,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.เอก หรือเทียบเท่า หรืออยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอก โดยผ่านการสอบประมวลวัดผล Ph.D. Candidate ทางด้านบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ สมัครทางเว็บไซต์ : https://www.tbs.tu.ac.th/aboutus/job-opportunities/ บัดนี้-31ม.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 51